Hwb i eogiaid a sewin Sir Gaerfyrddin

13/11/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae eogiaid a sewin yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb gan fod gwelliannau i ysgol bysgod wedi agor 6km o silfeydd newydd pwysig.

Adeiladwyd cyfres o goredau gan Cyfoeth Naturiol Cymru afonydd Cothi a Thywi drwy Goedwig Brechfa.

 

Mae hyn yn codi lefel y dŵr 400mm yn Nant y Ffin gan ganiatáu i bysgod nofio i fyny pibell i gyrraedd silfeydd pwysig i fyny’r afon.

 

Cynhaliwyd arolygon sylfaenol cyn cychwyn ar y gwaith er mwyn i CNC allu monitro’r manteision i boblogaethau pysgod mewn blynyddoedd i ddod.

 

Dywedodd Dave Charlesworth, Rheolwr Prosiect Pysgodfeydd Cynaliadwy: “Mae eogiaid a physgod mudol eraill yn rhywogaethau eiconig yng Nghymru ac maent yn rhan bwysig o iechyd ein hafonydd.

 

“Mae pysgota a thwristiaeth pysgota yn werth miliynau i economi Cymru, ac mae gennym swydd bwysig iawn i’w gwneud wrth sicrhau fod ein stociau pysgod yn gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

Gweithio gyda’r gymuned bysgota

 

“Wrth gwrs, mae cael gwared o’r hyn sy’n rhwystro symudiad pysgod yn un ffordd yn unig y gallwn helpu, ac rydym yn parhau i weithio â’r gymuned bysgota ac eraill i sicrhau fod cynefinoedd yn cael eu gwella a bod ein stociau pysgod yn cael eu diogelu.”

 

Yn ogystal mae CNC ar hyn o bryd yn ymgynghori ar gynigion i helpu i gynnal stociau eogiaid ar gyfer y dyfodol. Gellir canfod rhagor o wybodaeth ar yr ymgynghoriad ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru