Hwb i astudio’r Fagloriaeth tra bod ysgolion ar gau

01/04/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mi fydd disgyblion sy’n astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn gallu elwa o fynediad estynedig i gwrs ar-lein a fydd yn cynnig “cymorth pwysig” tra bod ysgolion ar gau, cafodd ei gyhoeddi heddiw (dydd Mercher, 1 Ebrill).

Nod y cwrs agored ar-lein ‘Sut i Lwyddo yn dy Fagloriaeth: Hanfodion y Prosiect Unigol’, sydd ar gael yn rhad ac am ddim, yw cefnogi myfyrwyr ôl-16 yng Nghymru sy’n gweithio tuag at Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru.   

 

Cafodd y cwrs, sydd ar gael ar FutureLearn, platfform dysgu cymdeithasol blaenllaw’r Brifysgol Agored, ei ddatblygu fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerfaddon. 

 

Ffyrdd newydd o weithio   

 

Dywedodd Dewi Phillips, o dîm cyswllt ysgolion a cholegau Prifysgol Aberystwyth: “Yn y cyfnod anodd hwn, pan fo’r ysgolion ar gau i’r mwyafrif o ddisgyblion, mae athrawon a disgyblion, fel ei gilydd, yn cynefino â ffyrdd newydd o weithio, ac mae argaeledd cyrsiau ac adnoddau ar-lein yn bwysicach nag erioed.”

 

Mae gwybodaeth bellach i’w chael yn y datganiad newyddion ynghlwm neu cliciwch arlein.