Hwb ariannol i gaffi newydd ym Mhentywyn

01/09/2017

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Derbyniodd caffi lleol newydd ym Mhentywyn hwb ariannol i ddechrau busnes yn gweini ar ymwelwyr ger y traeth adnabyddus yn Sir Gâr.

Derbyniodd Te ar lan y mor yn rhan o Ganolfan Parry Thomas grant o £12,559.47 gan y Gronfa i wneud gwaith adeiladu mewnol er mwyn galluogi ystafell de/caffi i fasnachu o'r uned. Mae'r perchennog Mrs Wendy Gray wedi creu swyddi sy'n cyfateb i chwe swydd amser llawn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am adfywio: “Sefydlwyd Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin gyda'r nod o greu swyddi yn Sir Gaerfyrddin wledig.

 

Cyfleoedd gwaith

 

“Mae'n gwneud hyn trwy gynnig cymorth grant i fusnesau mewn ardaloedd gwledig i uwchraddio eu safleoedd er mwyn creu cyfleoedd gwaith newydd.

 

“Rwyf wrth fy modd fod Tea by the Sea wedi derbyn grantiau gan y Gronfa i sefydlu eu busnes yng Nghanolfan Parry Thomas.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru