Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd i'r diwydiant ymwelwyr

11/04/2017

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru baratoi ar gyfer penwythnos y Pasg, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd mwy na £24 miliwn ar gael i ddatblygu a marchnata twristiaeth gan yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd y cyllid ychwanegol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata a gwaith partneriaeth i gefnogi Blwyddyn y Chwedlau. 

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: “Bydd y buddsoddiad hwn gan y Rhaglen Datblygu Gwledig yn gyfraniad sylweddol at y gwaith o ddatblygu’r cynnyrch sydd gennym yma yng Nghymru ac o farchnata Cymru i’r byd. 

 

“Rwyf wrth fy modd cael gwneud y cyhoeddiad hwn ar ddechrau tymor sy’n argoeli bod yn un prysur iawn i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.  Rydym wedi gweld y ddwy flynedd orau erioed o ran twristiaeth wrth i’r ffigurau ar gyfer 9 mis cyntaf 2016 ddangos y bu cynnydd sylweddol o 12% yn nifer yr ymwelwyr tramor sy’n dod i Gymru, a chynnydd o 9% yn eu gwariant.   Rydym wedi gweld hefyd gynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr sy’n dod i Gymru am y dydd. Roedd cynnydd o 31% yng ngwariant ymwelwyr dydd y llynedd. Ein nod ar gyfer 2017 yw cynnal y ffigurau rhagorol hyn a pharhau i fuddsoddi ac arloesi mewn marchnata a datblygu cynnyrch.

 

“Mae llythrennau EPIC, yn eu gwedd newydd ar gyfer Blwyddyn y Chwedlau, yn ôl yr wythnos hon ar gyfer y Pasg. Bydd ei ymddangosiad cyntaf y flwyddyn ym Mharc Margam.  Hoffwn ddymuno dechrau llwyddiannus ar gyfer y tymor i’r diwydiant.”

 

Bydd rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio am gyllid y Cynllun Datblygu Gwledig ar gael i’r diwydiant ar ôl gwyliau’r Pasg.

 

Gweddnewid

 

Mae gwaith gosod celf teithiol arloesol Croeso Cymru, a oedd yn ganolbwynt ymgyrch yr haf y llynedd, wedi'i weddnewid yn ystod y gaeaf i adlewyrchu thema 2017, Blwyddyn y Chwedlau. Mae’r arwydd wedi’i ddiweddaru  â lluniau o’n chwedlau mwyaf poblogaidd ac adnabyddus.  Bydd modd i ymwelwyr ddarllen straeon y chwedlau gan y byddant yn cael eu hargraffu ar waelod yr arwydd 4 metr o uchder ac 11 metr o led.  Nodwedd arall o’r arwydd yw ffilm yr ymgyrch eleni gyda Luke Evans; gyda chod QR wedi’i argraffu ar yr arwydd er mwyn gweld y ffilm   Bydd yr arwydd ym Mharc Margam o ddydd Mawrth, 11 Ebrill hyd at Ŵyl Banc Mai, cyn symud i leoliad chwedlonol arall yng Nghymru.

 

Unwaith eto, bydd y llythrennau yn gefndir i hun-luniau ac maen nhw wedi'u dylunio i annog pobl i rannu delweddau a chynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio hashnod yr ymgyrch #GwladGwlad #FindyourEpic.  

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru