Hwb ariannol ar gyfer prosiect yn olrhain hanes Iolo Morgannwg

20/04/2017

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Menter Bro Morgannwg wedi derbyn £10,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect a fydd yn olrhain bywyd a chyfraniad un o ffigyrau hanesyddol mwyaf eiconig Bro Morgannwg, Iolo Morganwg.

Bydd y prosiect Iolo ar Daith yn galluogi pobl o bob oed ddod i wybod mwy am gyfraniadau Iolo Morganwg – i Fro Morgannwg, Cymru a thu hwnt. Byddwn yn cyd-weithio gyda Mewn Cymeriad i greu sioe deuluol i’w berfformio yn Gŵyl Fach y Fro 2017, gweithdy sgriptio gyda disgyblion Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a sioe stand-up i oedolion yn rhan o raglen Gigs Bach y Fro, a bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cyfres o sesiynau ymchwil, arddangosfeydd a darlithoedd.

 

Roedd Iolo yn enedigol o Lancarfan, ar gyffiniau’r Bontfaen, ac er iddo dreulio cyfnodau o’i fywyd yn teithio ar hyd a lled Cymru, Cain a Llundain, roedd ei ardal enedigol yn dal i fod yn bwysig iawn iddo a bu ei gartref parhaol yn Nhrefflemin tan fu farw. Mae cofeb wedi ei osod y tu allan i’r adeilad lle bu Iolo’n rhedeg siop groser (sydd nawr yn siop goffi Costa yn y Bontfaen), ac mae’r ysgol Gymraeg lleol wedi ei enwi ar ei ôl. Roedd yn falch iawn o’r ffaith fod ei wreiddiau yn ddwfn ym Morgannwg, a chyfranodd ei ardal frodorol yn fawr at ei weledigaeth. Dyma bwnc unigryw sy’n cynnig nifer o haenau diddorol i’w hadrodd o fewn y prosiect.

 

Dibynnol ar ymchwil o’r gymuned

 

Dan arweiniad Dr Dylan Foster Evans, mae’r prosiect yn ddibynnol ar waith ymchwil gan aelodau o’r gymuned, ac fe fydd y grŵp ymchwil yn cyfrannu at y broses o gasglu gwybodaeth ar gyfer byrddau arddangos, taflenni gwybodaeth a Chasgliad y Werin.

 

Wrth sôn am y dyfarniad, dywedodd Prif Weithredwr Menter Bro MorgannwgSiân Lewis , “Rydym wrth ein bodd i fod wedi derbyn cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac yn hyderus y bydd y prosiect yn cynnig cyfleoedd unigryw i oedolion, plant a phobl ifanc lleol gymryd rhan a dysgu mwy am gyfraniad sylweddol Iolo Morganwg i ddiwylliant a threftadaeth Cymraeg Bro Morgannwg a Chymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru