Huw Jones yn croesawu'r cyfeiriad penodol a chefnogol at S4C

12/05/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyhoeddi'r Papur Gwyn ar ddyfodol y BBC heddiw, mae Cadeirydd Awdurdod S4C Huw Jones wedi croesawu'r cyfeiriad "penodol a chefnogol at S4C".

Mae'r papur gwyn wedi ei gyhoeddi cyn adnewyddu siarter frenhinol y BBC yn 2017. O dan y drefn bresennol, mae gan ymddiriedolwr o Gymru sedd ar Ymddiriedolaeth y BBC. Bydd y strwythur llywodraethu a rheoli presennol yn newid, gyda'r ymddiriedolaeth yn cael ei ddiddymu dan gynlluniau gafodd eu hamlinellu gan yr ysgrifennydd diwylliant, John Whittingdale ddydd Iau.

 

Mae'r papur gwyn yn galw ar y BBC i barhau a'i phartneriaeth gydag S4C, er y bydd adolygiad o'r sianel yn 2017 yn penderfynu ar drefniadau'n ymwneud a'i gylch gorchwyl, ei chyllideb a'i hatebolrwydd.

 

Dywedodd Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C; "Rwy'n croesawu'r ffaith fod y Llywodraeth wedi gweld yn dda i gynnwys cyfeiriad penodol a chefnogol at S4C yn y Papur Gwyn.

 

"Mae'r cyfeiriadau at sicrhau parhad annibyniaeth S4C dan y drefn newydd, ynghyd â'r bwriad i sicrhau eglurder a sicrwydd cyllido ar gyfer y gwasanaeth, i'w croesawu'n fawr.

 

Trafodaeth gyhoeddus

 

"Yn naturiol, bydd disgwyl i'r Adolygiad annibynnol o S4C, sydd i'w gynnal yn 2017, roi sylw mwy manwl i sut yn union y mae hyn yn mynd i gael ei wireddu yn y tymor hir ac fe fyddwn yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn y drafodaeth gyhoeddus ynglŷn â'r materion hyn pan ddaw'r amser"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru