​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru ar S4C

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

Bydd Betsan Powys yn cyflwyno'r rhaglen o'r gogledd ar nos Iau 22ain o Ebrill ac ar y 3ydd o Fai, bydd yn holi arweinwyr y prif bleidiau dridie cyn yr Etholiad.

 

Yn ogystal, bydd cyfres newydd o Y Byd yn ei Le yn cychwyn ar Ebrill  7fed gyda Guto Harri yn craffu a dilyn a dehongli holl agweddau'r Etholiad.

 

Bydd Newyddion S4C ar deledu ac yn ddigidol yn manylu ar bob elfen o'r ymgeiswyr, y pleidiau a'r polisïau.

Ac wrth i'r cyfrif ddigwydd ddiwrnod wedi'r bleidlais Bethan Rhys Roberts fydd yn dod â'r newyddion a'r canlyniadau yn fyw i'r gwylwyr.

 

Egni newydd

 

Dywedodd Geraint Evans, Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes S4C: "Gyda phobl ifanc 16 oed yn cael yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf yn hanes Etholiadau Senedd Cymru bydd yna egni newydd i'r ymgyrchu eleni, a gyda'r frwydr yn symud ar-lein oherwydd y pandemig, yno hefyd y bydd ein sylw ni ar wasanaeth Newyddion digidol newydd S4C.
"Bydd arlwy gynhwysfawr S4C yn dod â'r newyddion diweddaraf ar deledu hefyd a gyda rhai o'r cyflwynwyr a'r cyfranwyr mwyaf deallus, byddwn yn craffu ar holl agweddau'r etholiad.
"Eleni hefyd wrth i'r cyfri ddigwydd ddiwrnod wedi'r bleidlais fydd dim angen i chi aros ar eich traed tan yr oriau man, a gyda'r son am frwydr glos, cyffro'r canlyniadau fydd adloniant nos Wener ar S4C ar Fai y 7fed."