Holi'r cerddor a'r cyfansoddwr Mark Roberts neu MR, gynt o'r Cyrff a Catatonia

Wrth i Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019 ddechrau yn Llanrwst dros y penwythnos, mae Lleol.cymru wedi cyfweld un o enwogion yr ardal, y cerddor a’r cyfansoddwr Mark Roberts, gynt o Catatonia a’r Cyrff ac wrth i ni ei holi mae’n son am ei albwm newydd sydd ar y ffordd dan ei enw MR, ei gig yn yr Eagles, Llanrwst a’i bryderon am Brexit.

Rhyddhaodd Mark Roberts ei albwm gyntaf fel Mr eleni, sef Oesoedd ac fe fu’n teithio gyda hi led-led Cymru a cafodd ymateb da ble bu’n perfformio clasuron gan y Cyrff, Catatonia ond hefyd caneuon newydd fel Y Pwysau. 

 

1. Sud ma'r tro newydd yn dy yrfa cerddorol trwy Mr wedi mynd hyd yma?  

 

Mae stwff Mr wedi mynd yn llawer gwell nag o'n i'n disgwyl, a deud y gwir. Pan dwi'n deud 'Helo,oes na rywun yna' ar ddechrau 'Ar Dennyn' Oeddwn i wir ddim yn gwybod os fysa 'na unrhywun efo diddordeb i wrando ar fy stwff newydd. Ond mae'r ymateb wedi bod yn hollol wych.

 

2. Unrhyw uchafbwynt?

 

Lot o uchafbwyntiau...clywed pobl yn canu a mwynhau Y PWYSAU yn fy ysbrydoli i gario mlaen i ysgrifennu.

 

3.Be ti'n gofio am Steddfod Llanrwst ddwetha?

 

Cofio'r pybs yn gorfod cau cyn diwedd y wythnos oherwydd bod nhw wedi rhedeg allan o gwrw!

 

4. Beth fyddi di'n edrych mlaen at y steddfod hon?

 

Dwi'n edrych ymlaen i weld yr hen dref yn fywiog a llawn bwrlwm unwaith eto.

 

5. Beth oeddet ti'n wybod am Cymru, Lloegr a Llanrwst pan oeddet ti'n sgwennu'r gân?

 

Mi oedd y teitl yn rwbath oedden ni'n ystyried ddefnyddio am amser hir cyn i'r gân gael ei sgwennu. Dysgais yn gwersi hanes yn ysgol, fod Llanrwst ddim yn rhan o Gymru na Lloegr ar un adeg. Nesh i ddim gwrando ar y manylion, achos o'n i'n rhy brysur yn gwylio'r genod yn chwarae hoci drwy'r ffenest!

 

6. Oes yna fwy o bethe newydd i ddod yn set Mr yn Llanrwst? Oes na fwy o stwff ar y gweill?

 

Cwpwl o sypreisis dwi'n gobeithio. Dwi wrthi yn cymysgu yr album nesa efo Dafydd Ieuan. A dwi'n gobeithio ei ryddhau yn yr Hydref.

 

7. Oes gen ti neges i Alun Cairns, Ysgrifennydd gwladol Cymru neu Boris Johnson? 

 

Sw ni'n licio deud wrth y ddau p***k afiach ,lle i fynd.

 

8. Oes angen fringe eisteddfod yn y tafarndai neu'n hapus efo bar ar y maes? 

 

Yn bendant mae angen fringe yn y tafarnau. Dyna un o'r resymau nes i benderfynu chwarae gig i Gymdeithas yr Iaith yn lle chwarae ar y maes. Mae angen i'r eisteddfodwyr cael mwy o flas o'r dref â'r ardal ac yr un mor bwysig, i'r ardal cael blas o'r eisteddfod. Os ydi hyn ddim yn digwydd, waeth i chi ploncio'r maes yn ganol nunlle rwla, be di'r pwynt?

 

9. Beth sy'n dy boeni ar y funud?

 

Dwi'n poeni fydd y busnes brexit 'ma yn achosi mwy o ddifrod nag mae'r bobl pessimistaidd hyd yn oed yn meddwl fydd o.

 

10. Beth sy'n gwneud ti'n hapus ar y funud? 

 

Dwi'n hapus pan dwi'n reidio fy meic neu pan dwi'n cwblhau geiriau i gân newydd.