Holi 'Dolig gydag Nici Beech

22/12/2016

Categori: Bwyd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Nici Beech newydd gyhoeddi cyfrol goginio newydd o'r enw Cegin gyda Gwasg Carreg Gwalch, ac mae Lleol.cymru yn ei holi am ei blwyddyn gyffrous a'r paratoadau ar gyfer y Nadolig.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Gŵyl Fwyd Caernarfon. Ar ôl dros flwyddyn o drefnu yng nghmwni criw brwd a gweithgar roedd y miloedd a ddaeth i fwynhau’r diwrnod, a’r haul yn disgleirio ar y dre yn benllanw bythgofiadwy.

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Dychwelyd i fwyty fach Ffrengig lleol yn Leamington Spa. Ro’n i bod yno 5 mlynedd yn ôl ar ben fy hun, amser cinio a’i nodi fel lle da iawn oedd yn coginio efo cariad. Erbyn hyn roedden nhw wedi cael estyniad, yn fwy prysur ac yn meh.

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016.

 

Yn bersonol, blwyddyn prysurach a mwy amrywiol nag erioed, a tra mod i wedi rhannu’r siom a’r tristwch o weld colledion a digwyddiadau erchyll yn y byd, roedd ‘na gymaint o bobl caredig a chlên o gwmpas a digon o gyfleuon i fod yn hapus.

 

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Mae brodyr fy ngŵr a’u partneriaid yn teithio atom ni o Fryste a Godalming eleni. Mi fyddwn ni’n bwyta a siarad ac yfed a gwneud y mwyaf o’r amser prin dan ni’n ei gael efo’n gilydd. Mae fy rhieni yn treulio’r diwrnod efo mrawd a’r plant ac felly mi fydda’i yn edrych mlaen iddyn nhw ddod draw ar Ddydd San Steffan am wledd arall.

 

Eich anrheg gorau erioed?

 

Breichled arian Ann Catrin gan fy ngŵr y llynedd. Dw i ddim ond yn ei gwisgo weithiau gan fod gen i ormod o ofn ei cholli.

 

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Caws a gwin.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Trio gwneud mwy o amser i wneud dim byd.

 

Unrhyw gynlluniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf?

 

Gwneud noson yn cyflwyno fy llyfr i Merched y Wawr am y tro cyntaf ym mis Chwefror!