Holi 'Dolig gydag Huw Marshall

22/12/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Newyddion

Huw Marshall yw sylfaenydd yr Awr Gymraeg sy'n hyrwyddo busnesau Cymraeg ar Trydar, ac mae Lleol.cymru yn ei holi am ei arferion dros y gwyliau.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Lansio Awr.Cymru O'n i di bod yn awyddus ers sbel i neud cyfraniad positif ymarferol i'r Gymraeg yn y gofod digidol

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Brexit a Trump, nath o profi grym negyddol cyfryngau cymdeithasol.

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016. 

 

Blwyddyn o newid gall arwain at newidiadau positif.

 

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Adre yng nghwm Garw, Nadolig traddodiadol, byta gormod a diogi!

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Dal i ddisgwyl amdano gan Sion Corn!

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Mae Megan yr hynaf yn gael eu penblwydd diwedd Tachwedd, felly ar y penwythnos cyntaf ar ôl ei phenblwydd da ni'n mynd allan i brynu coeden ac addurno'r ty.

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Stwffin (fi sy'n gyfrifol am hwn) a diod, sheri (hic)

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd? 

 

Pob blwyddyn i fod yn fwy trefnus....

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Dwi wrthi'n datblygu cwpwl a brosiectau digidol enfawr newydd fydd yn cael dylanwad bositif ar y Gymraeg.