Holi 'Dolig gydag Elin Fflur

22/12/2016

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Y gantores a'r gyflwynwraig o Ynys Môn, Elin Fflur sydd dan y chwyddwydr yng nghyfres Holi'r 'Dolig heddiw.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esbonia pam?

 

Trip i Baris, dwi newydd fod yno am 5 diwrnod a syrthio mewn cariad efo’r lle. Methu aros i fynd nol, mi fydd rhaid i mi ddysgu ychydig o Ffrangeg erbyn y tro nesa. Sôn am Ffrainc, roedd gweld ein tîm peldroed cenedlaethol yn gwneud mor dda yn yr Ewros yn tipyn o uchafbwynt.

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esbonia pam?

 

Brexit, Trump oes angen dweud mwy?? Mae wedi bod yn flwyddyn o isafbwyntiau. Mae gweld y dinistr yn Syria yn dorcalonnus. Da ni wedi dysgu dim o hiliaeth a rhyfeloedd y gorffennol, mae’n mynd yn waeth yn lle yn well. Er yn trio ngora gweld petha yn bositif (Cymru yn yr Euros!), mae gwleidyddiaeth yn fy nhynnu lawr!

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016.

Mewn gair - Pryderus!

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Ynys Mon adra!! Cloi drws, ffilmiau dolig, Pawb efo’i gilydd, bwyd a diod. Perffaith.

 

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl?

 

Yr uchod

 

Eich anrheg gorau erioed?

 

Peiriant Karaoke pan o ni tua 9 oed!!

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Caru gwin poeth, ond gwin coch ydi’r diod i mi! Bwyd – nut roast, efo digon o banas, tatw rhost, cabaij coch!! Llond bocs o siocled du i bwdin.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Na, wedi hen stopio hynny, dwi byth yn cadw at ddim un.

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf?

 

Dwi ddim yn licio cynllunio gormod, ond sgwennu cerddoriaeth newydd ydi’r cynllun at y flwyddyn newydd, ga ni weld wedyn.