Holi 'Dolig gyda Beti George

23/12/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Fe wnaeth Lleol.cymru holi Beti George am ei harferion Nadoligaidd sy’n amrywio o’u hoff gêm Nadoligaidd i’w anrheg gwaethaf. 

 

Mae Beti George yn un o hoelion wyth y Genedl ers dros 30 o flynyddoedd, ac mae Beti wedi hen arfer holi rhai o bersonoliaethau mwyaf diddorol Cymru ar Radio Cymru ond y tro hwn, mae’r esgid ar y droed arall wrth iddi ateb y cwestiynau! 

 

Lle fyddwch chi dros Dolig?

Mae Nadolig wedi bod yn ein ty ni  - dathlu gyda'r Brigthoniaid. 

 

Pwy fydd o amgylch y bwrdd?

David, Iestyn, Pandora, Manon, Finlay a fi

 

Hoff gêm?

Fe gafodd Finlay a'i fam gem o wyddbwyll, tra bod y gweddill yn gwylio gêm Arsenal a Man city.

 

Hoff ffilm Nadoligaidd?

Fe wylion ni White Christmas  - ac roedd  David wrth ei fodd. 

 

Tradoddiad teuluol unigryw?

Saws brandi Len Deighton

 

Peth gorau am y Nadolig?

Fydd dim rhaid chwysu yn y gegin ar ddydd Nadolig

 

Hoff ran o'r cinio?

Yr Wydd ddrud.

 

Hoff gan Nadoligaidd?

Hwiangerdd Mair

 

Anrheg gorau i ti ei dderbyn?

Gwylie Nadolig yn Awstralia.

 

A'r gwaethaf…?

Gwyle Nadolig yn Gran Canaria

 

Uchafbwynt 2015? 

Cael y fraint o sgwrsio ag Eira, merch T.Llew Jones, ynghyd a'i brodyr Emyr a Iolo. Cael trefn ar y cwpwrdd sgidie!