Holi 'Dolig gyda Anni Llŷn

24/12/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe wnaeth Lleol.cymru holi Anni Llŷn am ei harferion Nadoligaidd sy’n amrywio o’i hoff gêm dros y Nadolig i’w hanrheg gwaethaf. 

 

Cafodd Anni Llŷn ei gwneud yn fardd plant Cymru yn 2015 ac mae’r gyflwynwraig adnabyddus yn edrych ymlaen at dreulio’r ‘Dolig gyda’i theulu ar y fferm ym Mhenrhyn Llŷn.  

 

Lle fyddi di dros Dolig? 

 

Mi fydda i adra ym Mhen Llŷn.

 

Pwy fydd o amgylch y bwrdd? 

 

Fi, fy nyweddi (!!!), fy chwaer fach, mam, tada, taid, Anti Antie (chwaer fy nain), Hefina (cyfnither fy mam), Iona (chwaer mam), Andy (gŵr Iona) a Catrin Molly fy nghyfnither fach.

 

Hoff gêm? 

 

Dani'n mwynhau cwis a Articulate.

 

Hoff ffilm Nadoligaidd? 

 

Joio Elf...yn amlwg!! Ond dwi wedi gwylio llwyth o ffilmiau sal nadoligaidd americanaidd ar Channel 5 a Christmas24 a dwi wrth fy modd!!

 

Tradoddiad teuluol unigryw? 

 

Mae Sion Corn dal yn galw acw!!

 

Peth gorau am y Nadolig? 

 

Dwi wrth fy modd efo pob dim!! Caru carolau, gwirioni ar ginio, ffan o agor presanta!!

 

Hoff ran o'r cinio? 

 

Dwi'n mwynhau cîg selsig dani'n gael efo'r twrci a llysia 'di rhostio. Ma mam yn chwip o un dda am neud cinio Dolig!! Mae bob dim yn fendigedig.

 

Hoff gan Nadoligaidd? 

 

Dwi wirioneddol yn caru carolau a chaneuon 'dolig. Ma fersiwn Alys Williams o Un Seren yn wych. Ond swi'n hoff iawn o'r clasuron fel Ganol Gaeaf Noethlwm.

 

Anrheg gorau i ti ei dderbyn? 

 

Injan Bwytho!!

 

A'r gwaethaf...? 

 

Rhyw fath o sebon drewllyd.

 

Uchafbwynt 2015? 

 

Dyweddïo!!!