Her #IonawrIachus i 9000 o blant y cymoedd

Y mae 9,000 o blant y cymoedd yn llawer fwy heini erbyn diwedd mis Ionawr diolch i ymgyrch arbennig gan adran chwaraeon Yr Urdd yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Gwent.

Drwy gydol mis Ionawr, cynhaliodd yr Urdd yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Gwent ymgyrch byw yn iach newydd sbon o’r enw #ionawriachus. Cynhyrchwyd fideo ymarfer corff arbennig i’w rannu gydag ysgolion yr ardal a’u hannog i’w ddefnyddio fel rhan o’u gwasanaeth neu ddosbarth chwaraeon i gael pawb i symud.

 

Cafwyd ymateb gwych wrth i 27 o ysgolion yr ardal fachu ar y cyfle i fod yn rhan o’r cynllun. Rhannwyd nifer o fideos a lluniau o’r plant mewn amryw o ysgolion ar Twitter, yn ymgymryd ag ymarfer corff drwy ddefnyddio’r hashnod #IonawrIachus.

 

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr ymgyrch mae’r Urdd wedi cadarnhau y bydd yn cael ei chynnal yn genedlaethol ym mis Ionawr 2019, pan fydd pob ysgol yng Nghymru yn cael eu hannog i gymryd rhan.

 

Yn ôl Helen Williams Couch, Cydlynydd Chwaraeon yr Urdd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Gwent “Rydyn ni mor falch o’r ymateb sydd wedi bod i’r cynllun Ionawr Iachus, a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion sydd wedi cymryd rhan, ac am ddangos gymaint o frwdfrydedd. Y mae wedi bod mor llwyddiannus fel bod llawer o ysgolion bellach yn defnyddio’r fideo yn ddyddiol yn eu dosbarthiadau i gael y plant yn effro a pharod i ddysgu! Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda phob ysgol yng Nghymru yn 2019 pan fyddwn ni’n mynd a Ionawr Iachus yn genedlaethol!”

 

Ymarfer corff

 

Y mae annog niferoedd mawrion o bobl ifanc i ymwneud ag ymarfer corff yn helpu cefnogi Strategaeth ‘Ffyniant i Bawb’ Llywodraeth Cymru o ‘hyrwyddo iechyd da a llesiant i bawb’, ‘creu cymunedau mwy iach’, a ‘helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial’.

 

Cefnoga’r ymgyrch hefyd waith yr Urdd sy’n defnyddio pwer yr iaith Gymraeg i weithio gyda miloedd o blant a phobl ifanc, drwy eu hannog i gymryd rhan mewn chwaraeon yn gyson.