HCC yn lansio sianel rysáit newydd gyffrous

29/09/2017

Categori: Bwyd

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio sianel rysáit newydd gyffrous, sy'n cynnig amrywiaeth o brydau amlbwrpas a chyflym gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.

Mae’r sianel yn arddangos nifer o fideos rysáit blasus sy'n cynnwys cyfarwyddiadau hawdd eu dilyn sy'n ddelfrydol i efelychu gartref.

 


Mae'r fideos hyn yn elfennau pwysig wrth hyrwyddo’r defnydd o gig oen mewn prydau cyflym a hawdd. Mae cig oen yn arbennig yn ddewis llai cyffredin o'i gymharu â chig coch ffres arall a phedwar deg y cant yn llai tebygol o gael ei ddewis fel cynhwysyn ar gyfer pryd canol wythnos. Mae'r ryseitiau amrywiol ar y sianel yn dangos pa mor hyblyg yw Cig Oen Cymru PGI  mewn amrywiaeth o brydau di-ffwdan. 

 

Mae’r fideos, a fydd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg maes o law, yn ddelfrydol i’w gwylio ar ffonau a thabledi. Mae fideos ryseitiau o’r math yma wedi cynyddu mewn poblogrwydd ar gyfryngau cymdeithasol gan eu bod yn hawdd i’w rhannu ac maent yn fyr sy’n eu gwneud yn fwy deniadol i'r gynulleidfa gan fod amser  i goginio prydau gyda'r nos wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd. Mae ffigyrau’n dangos fod nifer fawr o gyplau ifanc yn dymuno coginio ond does ganddynt ddim llawer o amser; erbyn hyn mae paratoi pryd min-nos yn cymryd 32 munud ar gyfartaledd, o’i gymharu gyda 45 munud yn 1990 ac awr gyfan yn 1980.

 


Dywedodd Kirstie Jones, Swyddog Datblygu'r Farchnad yn Hybu Cig Cymru: "Rwy'n falch iawn o'n sianel newydd ac o ansawdd uchel y ryseitiau sydd ganddo i'w gynnig. Mae'r fideos yn hynod o hawdd i'w dilyn gan alluogi pobl o bob oed i ymuno a mwynhau blas gwych cig Cymru."

 


Mae cynnwys toriadau rhatach o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn y prydau yn annog defnyddio cig fel rhan o ddeiet cytbwys iach.

 


Mae'r ryseitiau sydd wedi'u llwytho i'r sianel hyd yn hyn yn cynnwys Shanc Cig Oen wedi ei goginio’n araf a Risotto Cig Oen Cymru.

 


Bydd y sianel fideo yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda ryseitiau newydd a diddorol sy'n cyd-fynd ag amser y flwyddyn a thymor y cig.

 


Gellir dod o hyd i’r sianel yma.