Harbwrfeistr Conwy yn atgoffa pobl i fod yn ofalus ar draethau poblogaidd y Sir

20/08/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae traethau a glan y môr arfordir sir Conwy yn lleoedd hardd i dreulio amser, yn enwedig yn yr haf, ond mae Harbwrfeistr Conwy yn atgoffa pobl i fod yn ddiogel yn y môr ac osgoi’r peryglon.

“Rydym wedi gweld plant yn neidio oddi ar y morglawdd ger Porth Eirias ym Mae Colwyn.  Mae hyn yn beryglus iawn oherwydd mae’r dŵr yn fas iawn,” meddai’r Harbwrfeistr, Matthew Forbes.

 

“Mae’n rhaid i ni rybuddio pobl i beidio nofio yn yr harbwr yng Nghonwy hefyd. Mae’r cerrynt yma yn rhedeg hyd at 6 milltir yr awr ac mae rhwystrau dan y dŵr, fel rhaffau a chadwyni, a allai ddal eich traed.  Mae cychod yn symud trwy’r harbwr trwy’r amser, ac mae’n bosibl na fyddant yn eich gweld chi yn y dŵr.”
Mae’r Harbwrfeistr yn argymell i chi wirio ardal am arwyddion rhybudd bob amser cyn plymio i mewn, neu gerdded allan rhy bell hyd yn oed.

 

“Mae traethellau mewn lleoedd fel Penmorfa Llandudno a Llanfairfechan yn mynd o dan y dŵr yn gyflym pan ddaw’r llanw i mewn. Gallai fynd am dro hyfryd ar hyd y traeth droi’n sefyllfa achub yn gyflym.”

 

Ymwybodol o bobl eraill

 

Mae hefyd yn cynghori pobl sy’n nofio a phadlo i fod yn ymwybodol o bobl eraill sy’n mwynhau’r dŵr, yn enwedig ar jet skis a chychod. Mae jet skis yn sir Conwy wedi’u cyfyngu i lansio o lithrfa Beacons yng Nghonwy a llithrfa Porth Eirias ym Mae Colwyn. Dylai nofwyr bob amser ddefnyddio’r rhan o draeth Porth Eirias lle mae jet skis wedi’u gwahardd.

 

“Rydym am i bawb fwynhau glan y môr yn ddiogel a pharchu ei gilydd. Rydym yn atgoffa rhieni i gadw llygad ar eu plant a gwybod lle maen nhw bob amser – cadwch eich plant yn ddiogel.”