Gŵyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru'n dychwelyd i Abertawe

Bydd Prifysgol Abertawe'n arddangos ei hymchwil sy'n ysbrydoli i bobl Abertawe fis nesaf pan fydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe'n dychwelyd ar gyfer ail flwyddyn.

Wedi'i noddi gan Tata Steel, cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe am ddim o 3 tan 8 Tachwedd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

 

Y llynedd denodd yr Ŵyl fwy na 9,000 o ymwelwyr, gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn denu'i nifer uchaf erioed o ymwelwyr yn ystod y Penwythnos i'r Teulu.

 

Bydd yr Ŵyl eleni'n dechrau gyda'r Penwythnos i'r Teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 3-4 Tachwedd, yna bydd digwyddiadau i bobl 16+oed mewn lleoliadau ar draws y ddinas tan 8 Tachwedd.

 

Gyda mwy na deugain o arddangosfeydd a channoedd o weithgareddau rhyngweithiol, bydd y Penwythnos i'r Teulu yn mynd ag ymwelwyr ar siwrnai ddarganfod wrth i ymchwilwyr archwilio dyfnderoedd y môr, y tir, yr awyr a'r gofod drwy ddigwyddiadau ar draws cyfres o barthau â thema. Bydd ymwelwyr ifanc a'u teuluoedd yn cael cyfle i brofi Byd Dewiniaeth Harry Potter; reidio beic hydrogen; clywed gan arbenigwr bywyd gwyllt y BBC, Dr Rhys Jones; mynd ar long ymchwil Prifysgol Abertawe, RV Mary Anning; codio robot LEGO; a darganfod a oes modd creu swigod sgwâr ai peidio.

 

Ochr dywyll cyfryngau cymdeithasol

 

Bydd yr Ŵyl yn dod i ben ar ddydd Iau, 8Tachwedd gyda sgyrsiau, perfformiadau a sioeau am ystod o bynciau, gan gynnwys ochr dywyll cyfryngau cymdeithasol, iechyd meddwl a Star Wars yn yr oes gyfoes. Cynhelir cyfres o weithdai yn yr LC wedi'u harwain gan arbenigwyr o Brifysgol Abertawe, yn rhannu canfyddiadau eu hymchwil diweddaraf i feichiogrwydd a rhoi genedigaeth.

 

Bydd yr awdur a darlledwr adnabyddus, yr Athro Alice Roberts, yn trafod archeoleg, hanes a geneteg i ddatgelu straeon anhygoel tair rhywogaeth anifeiliaid a ddaeth yn gynghreiriaid i ni.

 

Meddai'r Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, yr Athro Hilary Lappin-Scott, "Roedd yr ymateb i ddigwyddiadau'r llynedd yn rhyfeddol, ac rydym nawr yn edrych ymlaen at ŵyl mwy a gwell fyth eleni. Mae teuluoedd yn gynyddol edrych am bethau addysgol ac anhygoel i'w gwneud gyda'i gilydd, felly drwy ddod ag ymchwilwyr blaenllaw i galon y gymuned a chynnig ystod mor eang o weithgareddau rhyngweithiol, gobeithiwn annog mwy o ddisgyblion i astudio pynciau STEM ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.”