Gŵyl newydd i ddathlu llenyddiaeth Gymraeg yn Aberteifi

12/08/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Hanner can mlynedd ers i Dic Jones ennill y Gadair Genedlaethol gyda’i awdl eiconig ‘Cynhaeaf’, fe gŵyl newydd sbon yn cael ei chynnal i ddathlu llenyddiaeth Gymraeg, straeon, crefft, cerddoriaeth ac amser da.

Un o’r criw sydd ynghlwm â threfnu gŵyl y Cynhaeaf yw’r Prifardd Ceri Wyn Jones oedd yn ystyried Dic yn gyfaill ac ysbrydoliaeth, meddai Ceri, “Roedd Dic yn fardd y bobol, a gŵyl y bobol fydd hon; y bobol hynny sydd wrth eu bodd yn sŵn a sbort geiriau a chân a chymdeithas. Mae croeso cynnes i bawb, felly, sydd am ddathlu gyda ni: y sawl sydd am gymryd rhan neu’r sawl sydd jyst eisiau eistedd nôl a mwynhau’r perfformiadau a’r gweithgareddau amrywiol.”

 

Yn ystod tridiau’r ŵyl bydd cyfle i agor drws dychymyg plant ysgolion cynradd a chyfle i ddisgyblion uwchradd dderbyn arweiniaid yng nghwmni awduron a beirdd adnabyddus. Caiff Talwrn arbennig ei recordio gan BBC Radio Cymru, ond bydd hefyd cyflwyniad unigryw o’r awdl ‘Cynhaeaf’– a hynny o dan arweinaid un o berfformwyr disgleiriaf Cymru, sef Eddie Ladd, merch fferm o Flaenannerch. Dyma oedd gan Eddie i ddweud am y prosiect -

 

“Rwy'n falch iawn 'y mod i'n rhan o Ŵyl y Cynhaeaf. Mae'n wirioneddol braf cael gweithio'n greadigol yn fy milltir sgwâr ac ystyried yr hyn sy'n neilltuol i gymeriad yr ardal a'm cynefin. “

 

Mae gwahoddiad eang i fudiadau, corau, cymdeithasau, clybiau ac unigolion gymryd rhan yn y cyflwyniad cyfoes. Fel rhan o’r cyflwyniad mae’n fwriad ail ffurfio y côr plant oedd yn rhan o gyngerdd cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976.

 

Os oeddech yn aelod, yn gwybod pwy oeddynt neu yn blentyn i un ohonynt yna hoffai’r trefnwyr glywed gennych.

 

Mi fydd yna gyfarfod i bawb sydd yn dymuno bod yn rhan o’r cyflwyniad ar nos Iau, 1 Medi yn y Man a’r Lle, Coleg Ceredigion.

 

Lleoliadau amrywiol

 

Cynhelir yr ŵyl mewn lleoliadau amrywiol yn nhref farchnad Aberteifi gyda’r mwyafrif o’r gweithgareddau wedi eu canoli yng Nghastell Aberteifi, safle o bwysigrwydd cenedlaethol a agorodd i’r cyhoedd y llynedd yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth. Mi fydd yn ddigwyddiad arbennig gyda Phrifeirdd, llenorion, cerddorion ac awduron yn trafod a dathlu ym man geni yr eisteddfod.

 

Yn ogystal a’r cyflwyniad unigryw o dan arweiniaid Eddie Ladd bydd cyfle i brofi arddangosfa cwbwl arloesol sydd wedi ei greu yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan ddau o artistiaid creadigol enwoca’r genedl.

 

Fe fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal rhwng 28 Medi – 1 Hydref. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru