Gŵyl yn cofio'r dramodydd Wil Sam

30/04/2015

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Wil Sam

Bydd Gŵyl Ddrama Wil Sam yn dychwelyd unwaith eto i bentref llenyddol Llanystumdwy ddydd Sadwrn hwn, gyda pherfformiadau gan ddwy gymdeithas ddrama leol.

 

Eleni, bydd Cymdeithas Ddrama Llanystumdwy a Chymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn perfformio gwaith Wil Sam ar lwyfan Neuadd Pentref Llanystumdwy.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Ein bwriad o’r dechrau un gyda’r ŵyl hon oedd cydweithio’n agos â thrigolion yr ardal sy’n gartref i’n Canolfan Ysgrifennu, Tŷ Newydd. Mae Wil Sam yn gymeriad a gaiff ei gofio’n annwyl yma’n lleol, ac mae’n fraint gennym sefydlu gŵyl yn ei enw a’i gwreiddio yn y gymuned oedd yn gartref iddo.”

 

Diwrnod llawn digwyddiadau

 

Bydd yn ddiwrnod llawn digwyddiadau yn cychwyn yn fore am 10.30 am o flaen Tafarn y Plu gyda thaith feics dan arweiniad Elis Gwyn, dewch a phecyn bwyd. Wedi i bawb ddychwelyd i Lanystumdwy, bydd amryw o sesiynau yn Neuadd y Pentref o 2.30 pm ymlaen. Bydd Alun Jones yn cyflwyno darlith fer ar y testun 'Cofio pan o'n i'n twsu Meri - Wil a Chyfraith a Threfn', Gruffudd Owen yn sôn am ddrama Bobi a Sami cyn i Gymdeithas Ddrama Gymraeg yn llwyfannu Bobi a Sami, a Chymdeithas Ddrama Llanystumdwy yn cloi’r prynhawn gyda perfformiad o Mân Bethau.

 

Mae’r ŵyl yn amserol gan fod Tŷ Newydd y gwanwyn hwn yn dathlu chwarter canrif ers agor ei ddrysau i’r cwrs ysgrifennu creadigol cyntaf. Dros y blynyddoedd mae’r Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol wedi cael y pleser o groesawu nifer o lenorion a cymdeithasau’r ardal drwy ei drysau, a bydd rhaglen o gyrsiau a dosbarthiadau Cymraeg newydd sbon yn cael ei chyhoeddi y mis hwn. Bydd y rhaglen yn cynnwys cwrs undydd ar y mesurau rhydd yng nghwmni Myrddin ap Dafydd, cwrs cychwyn eich nofel gyda Manon Steffan Ros a noson i lansio nofel newydd sbon Guto Dafydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net