Gŵyl gyntaf erioed i hybu annibyniaeth yng Nghymru

Fe fydd gŵyl gyntaf i hybu annibyniaeth yn cael ei chynnal ym mis Medi dan drefniant cangen Caerdydd o Yes Cymru, ble bydd aelod o'r Super Furry Animals a band pres enwog Y Barry Horns yn perfformio.

Y weledigaeth tu ôl i’r ŵyl yw i weithredu ysbryd gwrthryfelgar Cymru, dathlu ei hamrywiaeth ac archwilio sut y gallwn fod yn fwy annibynnol fel pobl, fel cymunedau ac fel cenedl. 

 

Tri safle ar Stryd Womanby fydd yn gartre’ i’r ŵyl ar ddydd Sadwrn, Medi’r 16eg: The Moon a Castle Emporium yn ystod y dydd ac, i ddilyn, gig yng Nghlwb Ifor Bach yn yr hwyrnos. Mi fydd IndyFest yn archwilio i’r themâu sydd ynghlwm ag annibyniaeth drwy farddoniaeth, cân, drama, gweithdai a sgyrsiau. 

 

Bydd hefyd yn cynnwys comedi gan ‘Stand up for Wales, yn cynnwys Steffan Evans gyda MC Sarah Breese. Bydd nifer o lansiadau llyfrau gan gynnwys ‘GWales’ gan Catrin Dafydd, a chyhoeddiad diweddar Yes Cymru (a werthodd allan mewn dyddiau) sef y llawlyfr ‘Annibyniaeth yn dy Boced’. Bydd gweithgareddau ar gyfer plant a chyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol neu gallwch eistedd yn ôl a mwynhau’r adloniant. Wrth galon yr ŵyl mae ‘Gadael Tir’, sioe sy’n adrodd stori hawliau tir a phrotest yng Nghymru. 

 

Dywedodd Huw Angle, o Ddiwrnod y Cnafon Troednoeth sef un o brif drefnwyr yr ŵyl: ‘Gwelais Gadael Tir llynedd, yn ystod ei thaith gyntaf a chefais fy ysbrydoli i ffurfio’r ŵyl o’i chwmpas. Drwy gerddoriaeth a pherfformiadau eraill, mae’n dadorchuddio hanes trawiadol a diddorol y bobl gyffredin a ymdrechodd i adeiladu’r genedl o’r gwaelod i fyny. Y syniad yw i wneud Medi’r 16eg yn ddathliad o’r bobl gyffredin hyn, yn ddathliad sydd wedi’i ysbrydoli gan y bobl a elwir yn gnafon troednoeth a gefnogodd wrthryfel Glyndŵr. Mae’n ddathliad o’u hysbryd annibynnol a gwrthryfelgar ac mae Gadael Tir yn cwmpasu hwn yn berffaith. 

 

Teimlad creadigol

 

Dywedodd Sandy Clubb, Cadeirydd Yes Caerdydd: ‘Rydyn ni’n gyffrous iawn am yr Ŵyl Annibyniaeth gynta’ erioed i gael ei chynnal yng Nghaerdydd. Nid yn unig oes llu o artistiaid, bandiau a siaradwyr gwych ‘da ni, ond mae yna deimlad creadigol, chwareus i’r ŵyl y’n ei gwneud yn lawer o hwyl i fod yn rhan ohoni. Ein her fwyaf oedd sicrhau bod llwyfan i’r holl bobl oedd eisiau cymryd rhan! Mae Yes Caerdydd wedi bod yn cynllunio Gŵyl Annibyniaeth am amser hir ac unwaith i ni glywed am Ddiwrnod y Cnafon Troednoeth a’u cynlluniau am ŵyl ym mis Medi, roedd hi’n gwneud synnwyr perffaith i ni gyd-weithio.’

 

Bydd y gerddoriaeth yn y digwyddiad yn cynnwys perfformiadau byw gan nifer helaeth o fandiau ac artistiaid o Gymru ac amrywiaeth o genres gan gynnwys The Barry Horns, Cian Ciaran, Baby Queens, Martin Carr, Eädyth, Aled Rheon, Los Blancos, DJ Elan, ARGRPH, Garin Fitter, Cadno, Laura Power ac Adwaith. Cynhelir gŵyl o dan faner #IndyFest gan Yes Caernarfon ar yr un dydd – bydd manylion yr ŵyl hon yn cael eu rhyddhau ar wahân.

 


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru