Gŵyl Gymraeg newydd i Fro Morgannwg

01/06/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, bydd gŵyl gerddoriaeth Gymraeg yn cael ei chynnal ym Mro Morgannwg fel rhan o raglen digwyddiadau haf Ynys y Barri. 

 

 Gwyl Fach y Fro fydd y digwyddiad cyntaf Cymraeg ym Mro Morgannwg ers Eisteddfod Genedlaethol Llandŵ yn 2012, a fydd yn rhan o ddigwyddiadau’r penwythnos.

 

Cynhelir yr ŵyl ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf, ar bromenâd Ynys y Barri, a bydd yn ddigwyddiad rhad ac ddim a fydd yn agored i bawb. Mae’r ardal glan y môr yma wedi cael ei adnewyddu’n sylweddol dros y 2 flynedd ddiwethaf, gyda nifer o gyfleusterau ac atyniadau newydd gan gynnwys hytiau traeth lliwgar, fydd yn cynnig cefnlen trawiadol ac unigryw i’r ŵyl.

 

Yn perfformio yng Ngŵyl Fach y Fro eleni bydd Wonderbrass, Carwyn Ellis, sef prif leisydd Colorama,Kizzy Crawford, Al Lewis, ac fe fydd y noson yn gorffen gyda parti mawr i gyfeiliant y band ffync Kookamunga. Bydd cannoedd o blant o ysgolion Cymraeg y Sir hefyd yn camu i’r llwyfan i berfformio yn ystod y diwrnod.’

 

Hybu defnydd o’r Gymraeg

 

Croesawodd Cynghorydd Chris Elmore y datblygiad hwn, "Bydd y bartneriaeth newydd gyda Menter Bro Morgannwg yn ehangu’r rhaglen ymhellach gan roi sylw a llwyfan i sefydliadau ac ysgolion Cymraeg lleol. Bydd Gŵyl Fach y Fro yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar draws y Fro ac ar yr un pryd hyrwyddo Ynys y Barri fel lle hyfryd i ymweld ag ef."

 

Datblygiad cyffrous

 

Dywedodd y DJ Bethan Elfyn, "Mae’r newyddion am Gŵyl Fach y Fro 2015 yn ddatblygiad cyffrous iawn i’r ardal. Mae’n wych bod cerddoriaeth Cymraeg yn cael sylw a phlatfform cwbl newydd fel hyn ym Mro Morgannwg, ac fel un sy’n byw yn y Sir bellach, rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i gael digwyddiad o’r fath ar fy stepen drws. Mae’r arlwy cerddorol yn cynnwys rhai o artistiaid mwyaf blaengar y sîn gerddoriaeth Gymraeg, ac fe fydd eu perfformiadau’n gosod naws hyfryd i’r ŵyl unigryw hwn ar lannau Ynys y Barri."

 

Bydd modd i ymwelwyr wirio’r rhaglen a’r wybodaeth ddiweddaraf am Gŵyl Fach y Fro ar y wefan, tudalen Facebook Menter Bro Morgannwg neu Trydar @MIBroMorgannwg.