Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn llwyddiant ysgubol

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr, ac yn ystod y digwyddiad fe gyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd yr archdderwydd rhwng 2019 tan 2022.

Gydag ymhell dros 1,000 wedi gorymdeithio drwy dref hynafol Conwy, hon oedd yr orymdaith fwyaf i groesawu’r Eisteddfod i ardal ers blynyddoedd lawer. 

 

Roedd cannoedd o blant ysgol o bob cwr o’r sir wedi ymuno yn y dathliadau gan baratoi baneri’n arbennig ar gyfer yr achlysur cyn ymuno gyda sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â’r Orsedd er mwyn datgan y bwriad i gynnal yr Eisteddfod yn yr ardal y flwyddyn nesaf.

 

Roedd strydoedd y dref yn orlawn wrth i drigolion lleol ac ymwelwyr ymuno yn y dathliadau, cyn i’r orymdaith ddychwelyd i Barc Bodlondeb ar gyfer y seremoni ffurfiol ar brynhawn crasboeth a braf.

 

Dywedodd Trystan Lewis, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Conwy, “Yn gyntaf oll, diolch o galon i bawb a ddaeth i Gonwy ddydd Sadwrn.  Am ddiwrnod arbennig!  Ac am groeso gwych i Eisteddfod Sir Conwy. 

 

“Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn hynod brysur.  Blwyddyn o godi arian, creu testunau a pharatoi ar gyfer y Cyhoeddi heddiw, a braf iawn yw gweld popeth yn dod at ei gilydd gyda diwrnod arbennig iawn yma yng Nghonwy.

 

“Mae blwyddyn a mwy o waith ar ôl.  Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio ar yr amserlenni o amgylch y Maes er mwyn sicrhau bod digonedd o ddewis ac arlwy amrywiol i bawb ym mhob rhan o’r Maes yn Llanrwst o 2-10 Awst y flwyddyn nesaf.”

 

Myrddin ap Dafydd yn archdderwydd

 

Roedd y seremoni ddydd Sadwrn hefyd yn gyfle i Gofiadur yr Orsedd, Christine, gyhoeddi mai’r bardd a’r cyhoeddwr lleol o fro’r Eisteddfod, Myrddin ap Dafydd, sydd wedi’i ethol yn Archdderwydd am y cyfnod o 2019-22 ymlaen.  Cafodd y cyhoeddiad hwn groeso ardderchog gan y dyrfa yng Nghonwy, a bydd y Prifardd Myrddin ap Dafydd yn cychwyn ar ei waith yn swyddogol y flwyddyn nesaf.

 

Wrth sôn am ei benodiad, dywedodd, “Dwi’n edrych ymlaen at y gwaith yn arw rŵan – mae cael bod yn rhan o’r ŵyl yn Nyffryn Conwy yn golygu llawer imi, wrth gwrs.

 

“Mae nifer wedi ceisio fy mherswadio i gael fy enwebu am swydd Archdderwydd dros y blynyddoedd – pobl y mae gen i barch aruthrol atyn nhw, ond un peth sydd wedi gwneud gwahaniaeth y tro yma ydi mai criw o genhedlaeth iau na fi oedd am gynnig fy enw. Mi deimlais fod yr amser wedi dod imi dderbyn.”