Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Aberystwyth

01/08/2019

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i bromenâd Aberystwyth ddydd Sul nesaf ble bydd degau o stondinau yn gwerthu cynnyrch lleol.

Bydd yr Ŵyl fwyd yn cael ei agor yn swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, Peter Davies MBE.

 

Bydd ystod o stondinau yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch lleol o safon, gyda nifer o stondinau yn gwerthu deunyddiau ar wahân i fwyd. Yn ogystal â stondinau fwyd a chelf a chrefft bydd ystod eang o weithgareddau ar gyfer y teulu i gyd.

 

Bydd cyfle i blant fynd i go-cartio, cael hwyl a sbri ar y trampolinau, paentio wynebau ac amrywiaeth o weithgareddau eraill.

 

Fe fydd cynrychiolwyr o Fforwm Cymunedol Penparcau a Clwb Rotari Aberystwyth yn bresennol, yn ogystal â Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyngor Bwrdd Iechyd Hywel Dda a chynrychiolwyr o'r tîm Arfordir a Chefn Gwlad o fewn y Cyngor.

 

Cogydd seren Michelin

 

Bydd y Cogydd sydd wedi ennill seren Michelin, Gareth Ward o Ynys Hir Restaurant & Rooms wrthi yn arddangos rhai o’i brydiau blasus, yn ogystal â Mandy Walters yn dangos beth i’w wneud â chregynbysgod ffres a Padrig Jones o Gwesty Cymru.

 

Cynhelir yr Ŵyl fwyd am 10yb tan 5yp ac mae mynediad am ddim i bawb i'w fwynhau.