Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Aberystwyth

21/07/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenad Aberystwyth ddydd Sul, 13 Awst gyda mynediad am ddim i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.

Bydd Alana Spencer, enillydd rhaglen 'The Apprentice' yn 2016 yn agor yr ŵyl a bydd Gareth Ward, y Cogydd o Fwyty ac Ystafelloedd Ynys Hir, sydd wedi sicrhau seren Michelin, yn coginio rhai o'i brydau blasus.

 

Bydd digon i'w wneud ar ôl cyrraedd, a'r peth mwyaf anodd fydd dewis ble i fynd gyntaf. Medrwch dreulio amser yn mynd o gwmpas y stondinau bwyd, yn blasu cawsiau neu winoedd lleol a chael eich temtio gan yr aroglau da, o baëla i bitsa a fydd yn ddigon i dynnu dŵr o'ch dannedd. Bydd pysgod lleol, llysiau a chig organig a hefyd cacennau hyfryd.

 

Bydd digon i gadw’r plant yn brysur trwy weld yr acwariwm o bysgod lleol, rhoi cynnig ar y wal ddringo a'r go-certi, padlo am ychydig neu ddal cranc o'r lanfa.

 

Amrywiaeth o gynnyrch

 

Bydd digon o fasnachwyr yn cynnig amrywiaeth enfawr o gynnyrch lleol a nifer o stondinau i brynu pethau heblaw am fwyd.

 

Mwynhewch ddiwrnod allan bythgofiadwy gan fynd adref â rhywbeth gyda chi i'ch atgoffa i ddychwelyd y flwyddyn nesaf.

 

Cynhelir yr Ŵyl ar y Promenâd, Aberystwyth, ar ddydd Sul, 13 Awst 2017 rhwng 10yb a 5yh.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru