Gŵyl fwyd ddigidol gyntaf Amgueddfa Cymru

08/09/2020

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Sain Ffagan, sydd fel arfer yn denu dros 25,000 o ymwelwyr yn cael ei chynnal ar-lein dros y penwythnos.

Bydd yr ŵyl ddigidol yn cynnig detholiad o ddanteithion i bobl o bob oed gan gynnwys teithiau, sesiynau blasu, ac arddangosiadau coginio ar wefan amgueddfa.cymru ac ar Facebook, Instagram, Twitter a Crowdcast.

 

Ymunwch â One Mile Bakery o Gaerdydd i bobi bara a dysgu sut i wneud torth fedrus, flasus o gysur eich cegin gartref. Ymlaciwch mewn sesiwn yoga a choginio gyda’r actores, awdures ac athrawes yoga Ceri Lloyd, neu mwynhewch flasu cwrw ar y cyd â Cywain.

 

Bydd gweithgareddau i’r teulu cyfan ar dudalen Gŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru ar Facebook, gan gynnwys sgiliau syrcas, arddangosiadau coginio ac amser stori i’r plant lleiaf. Dysgwch sut i greu coron flodau neu offeryn cerdd o focsys cardfwrdd, a meithrin y genhedlaeth newydd o arddwyr gyda chyngor craff.

 

Prynwch fwyd a diod o Gymru ym marchnad Facebook a chanfod eitemau fyddech chi byth yn eu gweld ar y stryd fawr. Ymhlith y stondinwyr ar-lein bydd gin gwych o Aber Falls Distillery, bisgedi blasus Good and Proper Brownies, pastai perffaith Ooh La La Patisserie a Samosaco, a llawer mwy.

 

Bydd curaduron yr Amgueddfa yn trafod gwrthrychau diddorol y byd bwyd o’r cagliadau ar Twitter drwy gydol y penwythnos, gan gynnwys Bwyd yn y Byd Celf a Gwledda yn Oes yr Haearn a’r Rhufeiniaid.

 
Ymunwch â sesiwn banel ar Crowdcast a dysgu mwy am fwyd yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol, a sut i leihau gwastraff bwyd. Bydd cyfle hefyd i ddysgu mwy am dafarn eiconig y Vulcan sy’n cael ei hailadeiladu yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru mewn sgwrs gan y Curadur Adeiladau Hanesyddol, Dafydd Wiliam.

 

Ar gyfrif Instagram yr Amgueddfa bydd cyfle i gasglu cyngor fegan, gwylio arddangosiadau coginio neu ddysgu sut i greu coctels wedi’u hysbrydoli gan gasgliad yr Amgueddfa.

 

Mae’r Amgueddfa wedi cydweithio unwaith eto eleni gyda Tawyl a rhaglen Gorwelion y BBC i ddôd â cherddoriaeth Gymraeg yn syth i’ch cartrefi. Bydd perfformiadau gan Mared Williams, MRPHY, Eadyth, Juice Menace, Dionne Bennett, Otto a Mari Mathias a Yr Eira yn cael eu ffrydio ar Facebook.

 

Gŵyl fwyd ddigidol gyntaf erioed


 
Dywedodd Mared Maggs, Pennaeth Digwyddiadau Amgueddfa Cymru:“Hon fydd ein gŵyl fwyd ddigidol gyntaf erioed. Bydd yn gyfle i gadw mewn cysylltiad â’r bobol sydd wedi teithio i’r ŵyl ers blynyddoedd ac i gyrraedd cynulledifa newydd ym mhob cwr o Gymru.
“Bydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar gau dros y penwythnos, a pawb yn cael eu hannog i fynychu’r ŵyl ar-lein i fwynhau naws yr ŵyl o’u cartrefi.”
 
Gŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru yw’r digwyddiad ar-lein / cadw pellter cyntaf mewn mis o ddathlu bwyd da yng Nghaerdydd, ar y cyd â Food Cardiff. Mae’r dgwyddiad am ddim, ond codir tâl am rai elfennau.