Gŵyl Bwyd Môr Menai

29/08/2014

Categori: Bwyd, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei blwyddyn gyntaf, bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn dychwelyd i Borthaethwy y penwythnos hwn (29-31 Awst)

 

Pwrpas yr Ŵyl ydi tynnu sylw at yr amrywiaeth gyfoethog o bysgod a bwyd môr sydd ar gael ar hyd glannau'r Fenai a dyfroedd gogledd Cymru yn ehangach.

 

Bydd yr Ŵyl yn cychwyn nos Wener, 29 Awst, gyda chyngerdd arbennig lle bydd y delynores Catrin Finch yn perfformio ochr yn ochr â Chris Jones, Casi Wyn a Chôr y Traeth.

 

Ddydd Sadwrn, 30 Awst, bydd diwrnod cyfan o weithgareddau am ddim i'r teulu oll - yn cynnwys pabell arddangos, marchnad cynnyrch lleol, gweithgareddau i blant, cyflwyniadau ar fywyd y môr, ac oriel gelf ar thema'r môr.

 

Gyda'r nos bydd cerddoriaeth fyw ar yr iard gychod rhwng 6 a 9pm yng nghwmni Elin Fflur, Gildas, a Siôn Richards a gorymdaith gyda llusernau a grëwyd gan blant ysgol lleol. Bydd y diwrnod yn dirwyn i ben gyda gwledd o dân gwyllt.  

 

Ar y dydd Sul, 31 Awst, bydd gweithdai coginio yn cael eu cynnal i blant ac oedolion.

 

Trefnir yr Ŵyl gan bwyllgor o wirfoddolwyr a busnesau lleol er mwyn hybu'r diwydiant pysgota lleol a dathlu diwylliant a threftadaeth arbennig yr ardal. Mae'n cael ei noddi gan Gyngor Sir Ynys Môn, Prifysgol Bangor, Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Gwynedd a Môn, Horizon, Magnox a Chyngor Gwynedd ynghyd â Bwyty Dylan's, Sŵ Môr Môn, Rib Ride a Waitrose a fydd yn helpu gyda'r holl weithgareddau.   

 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Gwyl Bwyd Mor Menai


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net