Gŵyl am fywyd gwyllt yn dychwelyd i Dyddewi ym mis Mai

05/02/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Cynhelir yr Ŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc rhwng 10am-5pm ar ddau ddiwrnod penwythnos Gŵyl Banc y Gwanwyn, a bydd yn dychwelyd i’r safle lle dechreuodd y digwyddiad yn 2004.

 

Dywedodd Katie Murphy, Cydlynydd Gweinyddu, Manwerthu a Digwyddiadau Oriel y Parc: “Mae'r Ŵyl Hynod Wyllt yn ddigwyddiad cyfeillgar, anffurfiol a llawn hwyl sy'n dwyn ynghyd bopeth sydd gan ein cefn gwlad a lleoedd gwyllt i’w rhannu gyda ni, gan gynnwys cynnyrch, crefftau a gweithgareddau.

 

“Er mwyn cynnal ethos gwreiddiol yr ŵyl, bydd yn rhaid i'r cynnyrch sy’n cael ei arddangos neu ei werthu gynnwys cynhwysion o'r gwyllt neu fod â chysylltiad agos iawn â chefn gwlad.

 

Ffurflenni cais ar gael

 

Ychwanegodd Katie Murphy, “Mae ffurflenni cais nawr ar gael i gynhyrchwyr a busnesau sy'n dymuno dod i'r digwyddiad. Bydd llefydd yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin. Sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Ebrill 2019.”

 

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar dir Oriel y Parc a gerllaw, ac mae mynediad yn rhad ac am ddim.

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.