Gŵyl Tafwyl - Rhwng 22 -29 Mehefin 2012

14/06/2012

Categori: Celfyddydau

Sefydlwyd Menter Caerdydd yn Mehefin 1998, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd drwy greu cyfleoedd i drigolion y ddinas ddefnyddio’r iaith tu allan i oriau gwaith a muriau’r ysgol. Tafwyl yw’r ŵyl flynyddol a sefydlwyd gan y Fenter yn 2006 i ddathlu defnydd o’r Gymraeg yng Nghaerdydd.


Sefydlwyd yr ŵyl yn dilyn gofynion trigolion Caerdydd am ŵyl i godi proffil y Gymraeg yn y brifddinas. Mae’r twf yn y niferoedd o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn anhygoel gyda symudiad o 18,000 o siaradwyr yn 1999 i 32,500 yn 2001. Bydd codiad eto yn sicr yn ffigyrau’r cyfrifiad am 2011 ac mae rhai yn darogan bydd y nifer yn agos at 50,000…..felly yn amlwg roedd galw mawr am ŵyl Gymraeg yn y ddinas.

 


Cychwynodd Tafwyl gyda 1,000 o fynychwyr mewn 11 digwyddiad. Erbyn 2011 roedd 6,000 o fynychwyr mewn 19 digwyddiad. Prif ddigwydd Tafwyl yw Ffair Tafwyl sydd wedi datblygu ers 2004 fel diwrnod llawn hwyl, sy’n gyfuniad o ddigwyddiadau artistig, cerddorol, diwylliannol a chwaraeon i gyd trwy’r iaith Gymraeg. Llynedd gyda chynulleidfa o 2,700 roedd y ffair yn rhy fawr i’r lleoliad sef gardd Tafarn y Mochyn Du ger Gerddi Sophia ac roedd rhaid adolygu’r trefniadau a darganfod lleoliad mwy addas ar gyfer 2012.


Mae Menter Caerdydd wedi llwyddo yn awr i sicrhau bod Tafwyl 2012 yn rhan o Ŵyl Caerdydd – sef casgliad o ddigwyddiadau o Fehefin i Fedi ar draws y ddinas. Fel rhan o’r datblygiad yma bydd Ffair Tafwyl 2012 yn cael ei chynnal yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru – Castell Caerdydd.


Wedi ei leoli yng nghanol y ddinas, o fewn gerddi a pharc hardd y Bute, mae’r castell yn leoliad hyfryd. Ychydig iawn o ddinasoedd sydd ag ardal werdd mor eang yng nghanol eu dinas – darn o dir gwyrdd sy’n llawn hanes o bwysigrwydd rhyngwadol. Yn ystod 2000 mlynedd o hanes, mae’r Castell wedi bod yn Warchodlu Rhufeinig, amddiffynfa Normanaidd ac wedi cael ei drawsffurfio’n ffantasi tylwyth teg gothig. Mae’n safle unigryw ac yn sicr mae’n berffaith ar gyfer Ffair Tafwyl 2012.


Bydd Gŵyl Tafwyl yn cario ymlaen am weddill yr wythnos yn dilyn y ffair. Bydd llu o ddigwyddiadau cyffrous ar draws y ddinas mewn amryw o leoliadau, gan gynnwys Chapter, Sherman a’r Amgueddfa Genedlaethol. Gyda digwyddiadau llenyddol, hanesyddol, gigs, comedi, ffilm, chwaraeon, dramau, digwyddiadau i blant meithrin, a gweithgareddau i ddysgwyr, yn sicr fydd rhywbeth at ddant pawb!

 

www.tafwyl.org