Gŵyl Seiclo yn dychwelyd i Aberystwyth am y seithfed tro

11/05/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd hwyl a chyffro Gŵyl Seiclo Aberystwyth yn dychwelyd i’r dref am y seithfed flwyddyn dros benwythnos Gwyl Banc mis Mai, gyda saith diwrnod llawn gweithgareddau wedi eu trefnu o 23 tan 29 o Fai.

Unwaith eto eleni, bydd digwyddiadau gan gynnwys y Pearl Izumi Tour Series, beicio mynydd i lawr Craig Las a llwybr seiclo Gorllewin Gwyllt Cymru yn cymryd lle fel rhan o’r ŵyl gyffrous hon. Mae Gwyl Seiclo Aberystwyth yn parhau i fynd o nerth i nerth wrth iddo ddatblygu i fod yn yn o ddathliadau seiclo mwyaf Cymru, gyda dros 1,100 o feicwyr yn cymryd rhan yn nigwyddiad y llynedd. Mae trefnwyr yr ŵyl yn derbyn ymholiadau gan seiclwyr a gwylwyr o bob rhan o'r DU wrth i enw da’r ŵyl ymledu ledled y wlad.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: “Eleni unwaith yn rhagor, rydym yn edrych ymlaen i groesawu’r Pearl Izumi Tour Series fel rhan o Ŵyl Seiclo Aberystwyth. Nid yn unig bydd yr ŵyl yn cynnig siawns i weld beicwyr adnabyddus yn rasio ar hyd strydoedd y dref, ond bydd hefyd yn gyfle amhrisiadwy i feicwyr amatur lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous.”

 

Wrth aros yn eiddgar ar gyfer rasio brwd y Tour Series, bydd llu o ddigwyddiadau ymylol cymdeithasol yn cymryd lle trwy gydol wythnos yr ŵyl, gan ddechrau ar 23 Mai gyda reid cymdeithasol MTB yn Nant yr Arian. Ymysg y digwyddiadau niferus eraill mae noson gymdeithasol yng Nghaffi MG’s ar 24 Mai, a noson gala yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yng nghwmni gwestai arbennig ar 26 Mai. Gellir archebu ticedi ar gyfer y noson gala yn rhad ac am ddim yn y llyfrgell.

 

Cynhelir prif atyniad yr ŵyl ar ddydd Gwener 27 Mai, wrth i dref Aberystwyth lwyfannu ras Criterium proffesiynol Pearl Izumi Tour Series.

 

Bydd rasys yn dechrau am 2yh ar y dydd Gwener gyda rasys poblogaidd yr ysgolion lleol, ras hwyl yr oedolion - y Dref yn erbyn y Brifysgol ac yna y criteriums ar bromenâd Aberystwyth ar gyfer beicwyr amatur cyn bod y beicwyr broffesiynol yn cymryd at yr awennau.

 

Mae beicio i lawr llethr ar y dydd Sadwrn yn ddigwyddiad poblogaidd iawn gyda’r gwylwyr, gyda bron i 2,000 o gefnogwyr ar hyd llwybr Craig Las.

 

Digwyddiad cyffrous newydd

 

Am y tro cyntaf eleni, bydd digwyddiad cyffrous newydd sbon yn cael ei gynnal: dyma gyfle i reidwyr amatur lleol herio beicwyr proffesiynol y Tour Series, wrth iddyn nhw fynd benben ar

Ddringfa Beic a fydd yn cymryd lle ar allt Cefn Llan yn Llanbadarn Fawr, sydd â graddiant o 25%, am 12pm ar ddydd Sadwrn 28 Mai. Budd parau o reidwyr yn herio’u gilydd i ddringo’r allt, gydag enillydd pob rownd yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf, hyd y bydd enillydd. Mae’r holl fanylion am sut i gymryd rhan ar wefan yr Ŵyl Seiclo, gyda £500 yn wobr i’r un a fydd yn fuddugol.

 

Mae’r dydd Sul yn ddiwrnod mawr gyda Gorllewin Gwyllt Cymru yn dechrau yn Aberystwyth ac yn cynnwys pedwar llwybr trawiadol trwy gefn gwlad Ceredigion o 26, 41, 70 neu 114 milltir yn dibynnu ar allu. Mae'r daith yn cael ei chefnogi gan gymorth mecanyddol wrth gefn Continental Tyres.

 

Mae Gŵyl Seiclo Aberystwyth wedi cael ei threfnu gan wirfoddolwyr o'r dref ac mae'n cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Aberystwyth, Cambrian Tyres Ltd, Prifysgol Aberystwyth a busnesau lleol eraill.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru