Gŵyl Rhif 6 2017 yn cychwyn

08/09/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dyma'r lleoliad: Pentref eidalaidd Portmeirion. Cerddoriaeth, celf, bwyd,dawnsio ac ymlacio. dyma ni ar drothwy Gŵyl Rhif Chwech am y chweched tro. 

Eleni fe fydd degau ar filoedd yn gwylio’r band rhyngwladol, Y Flaming Lips, Mogwai a Bloc Party yn gorffen pob noson o'r penwythnos mawreddog.  

 

Ond ar hyd a lled y pentref fe fydd llu o lwyfannau yn cyflwyno cerddoriaeth gwych a ddiddorol, gyda gweithgareddau i'r teulu, gwersi dysgu Cymraeg a bwydydd at ddant pawb.

 

Eleni, fe fydd rhan fwyaf o'r bandiau ac artistiaid Cymraeg yn chwarae ar lwyfan Y Gwyllt sydd wedi'i leoli yng nghoedwig Portmeirion sydd o'r un enw, gyda'r band o Lanuwchllyn, Candelas, yr artist adnabyddus  o Flaenau Ffestiniog, Yws Gwynedd yn diddanu'r torfeydd. Yn gwmni iddynt, bydd band Yr Eira, Alys Williams a'r band gwerin cyfarwydd Bob Delyn a'r Ebillion yn sicrhau arlwy anhygoel yn y goedwig. 

 

Tro corawl ar ganu modern

 

Gallwn hefyd edrych ymlaen at Gor Meibion y Brythoniaid yn rhoi tro corawl ar ganeuon poblogaidd modern, tra y bydd Band Llareggub a'r rapiwr Mr Phormula yn tanio'r dyrfa gyda chyfuniad o gerddoriaeth hiphop, pres a jazz. Dyma ran fach iawn o'r lein yp yn yr Wyl ac mae llawer iawn mwy o adloniant yn llechu ar bob cornel. 

 

Ewch a dillad addas a mwynhewch yr extravagansa! Bwytewch, gwrandewch a llawenhewch! 

 

Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan.