Gwrthwynebiad i enwi adain mewn carchar newydd ar ôl tref Y Bala

08/03/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cafodd deiseb ei lansio yn ardal Y Bala yn galw ar i lywodraethwyr carchar newydd yn Wrecsam i ddiddymu enw adain o’r carchar sydd wedi ei henwi ar ôl y dref.

Yn rhifyn yr wythnos hon o bapur newydd Y Cyfnod, mae erthygl tudalen flaen yn adrodd ar yr anfodlonrwydd sydd ymhlith trigolion yr ardal o ddeall bod eu tref hwy rwan yn enw ar adain carchar.

 

Agorodd Carchar y Berwyn yn Wrecsam ar y 28ain o Chwefror. Ar y pryd, doedd dim llawer o bobl yn ymwybodol o’r ffaith mai Bala yw’r enw a ddewiswyd ar gyfer adain o’r carchar.

 

Mae derbynfa’r adain honno yn dweud yn glir ‘Croeso i Bala’ a llun o Lyn Tegid a’r Aran oddi tano.

 

Bydd y carchar - a gostiodd £212 miliwn i’w adeiladu, yn gartref i hyd at 2,100 o garcharorion.

 

Mae Cyngor Tref Y Bala wedi beirniadu’r penderfyniad a gafodd ei wneud heb ymgynghoriad, meddai Cynghorydd Sir y dref, Dilwyn Morgan,  Meddai: “Mae cael enw Y Berwyn yn ddigon od ond mae cael y darn sydd wedi ei agor yn barod wedi ei enw i yn ‘Bala’ yn eistedd yn anghyfforddus iawn efo fi.”

 

Cafodd y ddeiseb ei rhannu ymhlith cynulleidfa Eisteddfod yr Urdd yn Y Bala ddydd Sadwrn, ac erbyn diwedd y dydd roedd dros gant o enwau wedi eu casglu.

 

“Fel cyn ddisgybl yn Ysgol y Berwyn, y Bala mi roedd yn torri ‘nghalon fod y lle yn cael ei enwi yn HM Prison Berwyn,” meddai Llinos Jones-Williams a gychwynodd y ddeiseb."Ond mae enwi adain ar ôl ein tref yn warth sydd yn brifo mwy. I rwbio halen ar y briw, mae’n debyg fod arwydd mawr wedi ei osod yn nerbynfa’r adeilad gyda ‘Croeso i Bala’ a llun hyfryd o Lyn Tegid oddi tanno! Ni chawsom wybod am hyn tan i’r adeilad agor, a hyd y gwn i, ni chysylltwyd â neb i drafod os oedden ni, fel ardalwyr yn hapus â’r penderfyniad.”

 

Deiseb i ymddangos ar-lein

 

Mae Llinos wedi galw am gyfarfod gyda Liz Saville Roberts AS i drafod y mater. Bydd y ddeiseb yn cael ei rhoi arlein yr wythnos hon gyda’r gobaith o ddenu cefnogaeth gref. Mae nifer o bobl wedi dweud wrth Y Cyfnod a’r Corwen Times eu bod yn anfodlon hefo’r penderfyniad, yn enwedig y diffyg ymgynghori.

 

Dywedodd Andrew Roberts, Pennaeth Ysgol y Berwyn, “Heb unrhyw ymgynghoriad tydw i ddim yn credu bod unrhyw degwch bod adain o garchar y Berwyn yn cael ei chysylltu gyda thref 30 milltir i ffwrdd sydd heb gysylltiad o gwbl efo’ r carchar."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru