Gwobrwyo'r Fedal Polar am waith rhagorol yn Antartica

17/10/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Nghastell Caernarfon cyflwynwyd y Fedal Polar i un o arweinyddion Polar sydd wedi treulio'r 17 haf diwethaf yn Antarctica yn gyfrannu at y gwaith gwyddonol gwerthfawr ym Mhegwn y De.

Dyfarnir y fedal i'r rhai sy'n rhoi gwasanaeth gwerthfawr mewn amodau caledi eithafol ac sydd dros gyfnodau hir ac mewn amodau garw wedi gweithio i ddatblygu gwybodaeth am y rhanbarthau pegynol.
 
Magwyd Catrin Thomas yn byw ger Llanberis, ond sydd bellach yn byw yn Birmingham, ond mae ganddi hefyd gysylltiadau teuluol agos â Llanbedr yng Ngwynedd. Mae wedi bod yn gweithio yn yr ardaloedd Polar am bron i 20 mlynedd, ac yn ystod yr amser hwnnw mae wedi darparu cyfleoedd a chefnogaeth gwaith rhagorol i ymchwilwyr yn eu hymdrechion gwyddonol.

 
Mae ei henw da yn ymestyn ymhell y tu hwnt i BAS (y British Antartic Survey), hi oedd y arweinydd a ddefnyddiodd y BBC ar egin ffilm i Ynysoedd South Sandwich (Blue Planet II) a hi oedd y 'Guide of Choice' a ddefnyddiwyd gan Lywodraeth De Georgia ac Ynysoedd De Sandwich, wrth dogfennu llwybrau ar gyfer twristiaid ledled De Georgia.
 
Arweiniwyd y seremoni gan Gadeirydd Cyngor Gwynedd a HWB Caernarfon, y Cynghorydd Edgar Wyn Owen.

 

Gwasanaeth rhagorol

 
Dywedodd Edgar Wyn Owen wrth gyflwyno'r wobr: “Llongyfarchiadau mawr i Catrin Thomas, mae ei gwasanaeth rhagorol gyda Gwasanaeth Antarctig Prydain wedi profi ei bod yn deilwng o’r gydnabyddiaeth uchaf bosibl o dderbyn y Fedal Polar.”