Gwobrwyo pamffledi barddoniaeth yn yr ieithoedd Celtaidd

18/12/2019

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth Morgan Owen i'r brig ar ol ennill Gwobr Pamffledi Barddoniaeth Michael Marks yng nghategori’r Ieithoedd Celtaidd.

Dyfarnwyd y wobr iddo ar nos Fawrth, 10 Rhagfyr, yn ystod achlysur yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain am ei gyfrol moroedd/dŵr.

Er bod y gwobrau am farddoniaeth Saesneg wedi cael eu cynnal ers sawl blwyddyn, dyma’r tro cyntaf i’r wobr Geltaidd gael ei dyfarnu, a’r gobaith yw y bydd yn ddigwyddiad blynyddol o hyn ymlaen. Noddir y gwobrau gan y Michael Marks Charitable Trust a chadeirydd yr ymddiriedolaeth, Marina, Y Foneddiges Marks oedd y tu ôl i’r syniad o wobrwyo barddoniaeth yn yr ieithoedd Celtaidd.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o fod yn rhan o drefniadau’r wobr hon.Hwn ydi’r llais, tybad?; Caryl Bryn

Daeth naw pamffled i’r fei eleni, wyth yn Gymraeg ac un yn y Gernyweg.

 

Genev Dons; Tanya Brittain

Mudo; Cris Dafis

Llanw + Gorwel; Grug Muse

Mawr a cherddi eraill; Dyfan Lewis

Cywilydd; Iestyn Tyne

Neu; David Greenslade

 

Casgliad mwyaf uchelgeisiol

 

Dywedodd y Prifardd Dafydd Pritchard am y gyfrol fuddugol: “Dywedwn i mai hwn oedd y casgliad mwyaf uchelgeisiol o gerddi a’r un mwyaf llwyddiannus hefyd… Mae’r cerddi yn gyfoethog o ran ffurf a mynegiant…ac weithiau’n dwyn i gof cerddi Euros Bowen."

 

Ychwanegodd Dafydd Pritchard, "Mae’n dda gweld cymaint o bamffledi barddoniaeth newydd yn Gymraeg a phob un o safon uchel. Gobeithio y gwelwn ni’r un egni ym myd cyhoeddi barddoniaeth yn ystod y flwyddyn newydd.”