Gwobrwyo marc ansawdd efydd i'r Urdd

28/07/2017

Categori: Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai'r Urdd yw’r corff gwirfoddol cyntaf i dderbyn marc ansawdd efydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Marc ansawdd a gydnabyddir yn genedlaethol yw’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Gall sefydliadau ymgeisio amdano drwy ddatblygu hunanasesiad a phortffolio o dystiolaeth a asesir yn allanol. 

 

Derbyniodd yr Urdd y Marc Ansawdd am fodloni meini prawf mewn sawl maes gan gynnwys ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid a dysgu a datblygu pobl ifanc. Roedd hyn yn cynnwys prosiectau gwych yr Urdd gyda phobl ifanc oedd yn eu galluogi i ymestyn eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u dealltwriaeth.

 

Rhan allweddol arall oedd y gallu i gynnwys pobl ifanc wrth gynllunio a gwerthuso gweithgareddau, a'u datblygu i fod yn wirfoddolwyr ac arweinwyr y dyfodol.

 

Dywedodd Dai Bryer, Cyfarwyddwr Gwaith Maes a Ieuenctid y De Urdd Gobaith Cymru,“Rydym yn hynod o falch o dderbyn y Marc Ansawdd. Mae'n gyfle i godi proffil y gwasanaeth gwaith ieuenctid rydym yn ei ddarparu a'n huchelgais i sicrhau bod pob person ifanc yn cael cynnig gwasanaeth ieuenctid cyfrwng Cymraeg.

 

Cyrraedd rhestr fer

 

Enghraifft o lwyddiant yr Urdd ym maes gwaith ieuenctid yw’r newyddion diweddar fod un o’u haelodau, Ethan Williams o Bontypridd, wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Arweinydd Ifanc Gwobrau Arwain Cymru 2017.

 

Mae Ethan yn wirfoddolwr gyda’r Urdd, yn aelod o Fwrdd Syr IfanC, yn gynrychiolydd ar y Panel Cyd-ddyn ac yn un o’r bobl ifanc fuodd yn llunio neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd am eleni.

 

Wrth ddisgrifio Ethan, dywedodd Gwyndaf Lewis, Swyddog Ieuenctid yr Urdd mewn partneriaeth gyda'r Menter Iaith yn ardal Rhondda Cynon Taf,

 

“Mae Ethan yn annog ac yn ysbrydoli pobl ifanc, staff a gwirfoddolwyr i gyflawni a chreu newid. Mae ei frwdfrydedd yn heintus ac mae Ethan bob amser yn barod i gymryd rhan a mynegi ei farn.”

 

Caiff enillwyr Gwobrau Arwain Cymru 2017 eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ar 21 Medi 2017.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru