Gwobrwyo Llyfr y Flwyddyn

04/06/2015

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Heno cynhelir noson wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn Galeri Caernarfon a bydd Lisa Gwilym yn cyflwyno uchafbwyntiau o’r seremoni ynghyd â chyfweliadau gyda’r buddugwyr ar S4C. 

 

 

Bydd Gareth Potter, Menna Machreth a Jon Gower yn ymuno gyda Lisa Gwilym i fwrw golwg a thrafod yr enillwyr. Mae Gareth yn DJ, awdur a pherfformiwr, Jon yn awdur, darlledwr a chynhyrchydd radio a theledu, a Menna yn adolygydd llenyddol ac ymgyrchydd iaith.

 

"Seremoni Llyfr y Flwyddyn yw un o ddigwyddiadau pwysica'r calendr llenyddol ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr i fod ar y panel gyda Jon Gower a Gareth Potter," meddai Menna, a gafodd ei magu yn Llanddarog ac sydd bellach yn byw yng Nghaernarfon. "Mae amrywiaeth dda iawn ar y rhestr - mi fydd yn brofiad gwych cael trafod a chael ambell i ddadl ddifyr am arddull a chynnwys y llyfrau."

 

Y llyfrau

 

Y llyfrau Cymraeg sydd ar y rhestr fer eleni yw 'Un Stribedyn Bach' gan Rhys Iorwerth; 'Storm ar Wyneb yr Haul' gan Llŷr Gwyn Lewis; a 'Wilia' gan Meic Stephens yn y categori Barddoniaeth. Yna 'Y Fro Dywyll' gan Jerry Hunter; 'Saith Oes Efa' gan Lleucu Roberts; ac 'Awst yn Anogia' gan Gareth F. Williams yn y categori Ffuglen ac yna yn y categori Ffeithiol Greadigol mae 'Mwy na Bardd' gan Kate Crockett; '100 o Olygfeydd Hynod Cymru' gan Dyfed Elis-Gruffydd; a 'Rhyw Flodau Rhyfel' gan Llŷr Gwyn Lewis.

 

Bydd enillydd pob categori yn derbyn gwobr o £2,000, gyda'r prif enillydd hefyd yn derbyn gwobr ychwanegol o £6,000. Ar noson y seremoni bydd Lisa Gwilym yn cyhoeddi enwau'r enillwyr ac yn cael sgwrs gyda nhw ar Pethe.

 

Am fwy o fanylion ewch i dudalen Llyfr y Flwyddyn.