Gwobrwyo dros £400,000 o grant i Fenter Gorllewin Sir Gâr

17/01/2020

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn llwyddo i sicrhau grant o £477,147 dros gyfnod o 5 mlynedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri.

"Bydd y grant yma yn ein galluogi i gynorthwyo pobl ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith yn ardal De Ceredigion a Gorllewin Sir Gâr. Ynghyd â datblygu gwefan rhyngweithiol bydd yn galluogi pobl ifanc i wella eu sgiliau" meddai Meinir Evans Cydlynydd Cynllun Profi.

 

Mae cynllun Profi yn mentora pobl ifanc i adnabod eu cryfderau a datblygu eu sgiliau byd gwaith. 'Rydym wedi adnabod bod gan bobl ifanc cryfderau eang yn cynnwys brwdfrydedd i ddysgu, gallu digidol a thechnegol, creadigrwydd, parodrwydd i fentro, gwydnwch a'r gallu i ysbrydoli, chwilfrydedd a dychymyg sy'n arwain at syniadau unigryw a chyfredol.’

 

Yn ogystal mae'r cynllun yn annog pobl ifanc i elwa ar eu sgiliau dwyieithog. Yn enwedig ers cyflwyniad Safonau’r Gymraeg yn 2011 sydd yn rhoi dyletswydd ac annog sefydliadau cyhoeddus i gynnig gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. O ganlyniad mae nifer o weithwyr yn dysgu Cymraeg er mwyn gwella eu gyrfa. Felly, mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn sgil byd gwaith gwerthfawr sydd yn fantais i bobl sydd yn chwilio am waith. Yn enwedig gan bod 71% o gyflogwyr yng Nghymru yn gofyn am sgiliau Cymraeg.

 

Datblygu sgiliau

 

Fel elfen newydd o gynllun Profi rydym yn gyffrous i ddechrau gwaith ar ddatblygu gwefan a bydd yn cynorthwyo pobl ifanc i adnabod a datblygu eu sgiliau byd gwaith. Bydd y wefan yn rhannu gwybodaeth am lunio CV a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Ynghyd â chael defnydd o garden gwobrwyo sydd yn galluogi pobl ifanc i dderbyn gostyngiad mewn siopau amrywiol fel gwobr am fod yn rhan o’r cynllun.

 

Cafodd cynllun Profi Menter Gorllewin Sir Gâr argraff ar Gomisiynydd y Gymraeg Aled Roberts. Fe wnaeth trydaru yn ddiweddar
“Gwych clywed am wella sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc yng Ngorllewin Cymru, a’r manteision o siarad Cymraeg yn y gweithle.”