Gwobr Merêd i Trystan ap Owen

27/07/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd sy’n cael ei wobrwyo gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gofio’r Athronydd Meredudd Evans a fu farw yn gynharach eleni. 

 

Graddiodd Trystan mewn BA Drama a Theatr trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru ac fe fydd yn derbyn y wobr  mewn digwyddiad arbennig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

 

Roedd Trystan, sydd newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf a derbyn gwobr am gyfraniad eithriadol i’r cwrs, ar ben ei ddigon o dderbyn y newyddion, ‘‘Roedd cadw’r gyfrinach yn anodd ond mi wnes i ffonio Mam yn syth i’w hysbysu! Mae derbyn y wobr yma yn fraint enfawr a bydd cael fy nghyflwyno â’r tlws yn yr Eisteddfod yn deimlad rhagorol rwy’n siŵr.’’

 

Ymhyfrydu

 

Roedd taid Trystan, gafodd ei eni a’i fagu yn Llanegryn yn adnabod Merêd a’r teulu’n dda felly byddai wedi ymhyfrydu yn y ffaith mai Trystan yw deiliad cyntaf y wobr.

 

Yn ôl Trystan, ‘‘Bydd Merêd yn cael ei gofio am flynyddoedd i ddod ac mae'r wobr hon yn ffordd o ddathlu ei ymroddiad. Mae'n anrhydedd i fod y cyntaf i dderbyn y wobr ac rwy'n gobeithio y caiff y wobr ei dathlu a’i thrysori am flynyddoedd lawer.’’

 

Llais y myfyrwyr

 

Y tu hwnt i’r darlithoedd, bu Trystan yn weithgar iawn yn ystod ei dair blynedd yn yr Atriwm. Bu’n gyfrifol am sefydlu Cymdeithas Gymraeg y brifysgol a bu’n gynrychiolydd llais myfyrwyr Cymraeg Prifysgol De Cymru. Cafodd gyfle i gynrycholi’r Coleg Cymraeg fel llysgennad a bu’n arwain sesiynau drama dwyieithog i blant yn Sherman Cymru.

 

Yn ôl y Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ‘‘Rwy’n credu byddai’r Dr Meredydd Evans wrth ei fodd gyda phenderfyniad y Panel Dyfarnu. Mae Trystan wedi bod yn fwy na pharod i herio ac i ofyn cwestiynau lletchwith am statws y Gymraeg oddi mewn ac oddi allan i’w sefydliad. Heb amheuaeth, mae ei frwdfrydedd a’i ymroddiad i hybu defnydd o’r Gymraeg wedi bod yn dysteb i'w ddewrder, doethineb a'i hynawsedd ynghyd â’i allu i frwydro ac annog.’’

 

Bydd Trystan yn derbyn y wobr mewn digwyddiad yn stondin y Coleg Cymraeg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 2 o’r gloch brynhawn Mawrth 4 Awst. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net