Gwledd o gerddoriaeth i bob oed yn Eisteddfod Caerdydd

Fe fydd llond gwlad o gerddoriaeth Gymraeg ar gael i’w fwynhau yn ystod Eisteddfod Caerdydd a gynhelir yr wythnos nesaf, gyda llawer o uchafbwyntiau ar y gweill i eisteddfodwyr o bob oed.

Diffiniad fydd sêr mawr nos Wener ar Lwyfan y Maes BBC Radio Cymru wrth i ni gamu nôl i’r 90au mewn steil.  Dyma’r grŵp a anfarwolodd glasur Injaroc, ‘Calon’, ac a ddaeth â gwên i wynebau cenhedlaeth gyfan o Gymry gyda’u hanthemau cofiadwy wrth iddyn nhw fynd i frig y sîn fel un o fandiau mawr y cyfnod – ac mae’u caneuon yn dal i apelio at bobl o bob oed.

 

Dewch draw yn gynnar ar gyfer gig Diffiniad i glywed set ‘comeback’ Llwyfan y Maes un o fandiau mwyaf Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.  Bu Yr Ods yn dawel tan yn ddiweddar gyda nifer o aelodau’n canolbwyntio ar brosiectau unigol, ond maen nhw’n ôl.  Yn dilyn llwyddiant eu sengl newydd, ‘Gadael dy hun i lawr’, bydd y band yn chwarae ym Maes B nos Iau gyda chyfle i’w mwynhau nhw ar y Maes nos Wener.

 

Gyda miloedd o ymwelwyr yn tyrru draw i ardal Llwyfan y Maes yn flynyddol, mae’n debygol iawn y bydd Plass Roald Dahl yn lle poblogaidd iawn. 

 

Mae Caerdydd dan ei sang drwy gydol yr wythnos, wrth i fandiau a pherfformwyr gorau Cymru berfformio o 12:00 bob dydd, gyda’r ardal yma’n rhad ac am ddim i ymwelwyr.

 

Un o uchafbwyntiau’r wythnos yn bendant fydd y set olaf un nos Sadwrn 11 Awst, pan fydd band mwya’r sîn, Candelas yn chwarae’u hunig set Eisteddfod yn ardal y Maes.  Ar ôl lansio’u halbwm diweddaraf ‘Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae’ a gigio’n barhaus dros yr wythnosau diwethaf, mae’r band ar eu gorau, a dyma gyfle i fwynhau caneuon newydd ynghyd â digonedd o hen ffefrynnau wrth iddyn nhw gloi’r Eisteddfod eleni. 

 

Ddechrau’r wythnos, bandiau lleol Caerdydd fydd sêr y llwyfan, gyda grwpiau newydd cyffrous fel Rifleros, Hyll a Cadno’n cael cyfle i berfformio ar lwyfan mwyaf Maes yr Eisteddfod, cyn i un o fandiau blaenaf diwedd yr 80au a chychwyn y 90au gloi’r nos Sadwrn gyntaf wrth i’r Crumblowers gamu i’r llwyfan a’n hudo ni i gyd yn ôl i gyfnod glaslencyndod y gorffennol!

 

Mae Llwyfan y Maes wedi datblygu’n aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf, a’r gobaith yn bendant yw denu cynulleidfa newydd i glywed a mwynhau cerddoriaeth y sîn Gymraeg ar ei orau. 

 

Dywed Guto Brychan, sy’n rhan o’r tîm sy’n trefnu gweithgareddau cerddorol yr Eisteddfod, “Mae’r sîn yn gryf iawn ar hyn o bryd, gyda llwyth o fandiau ifanc newydd yn haeddu’u lle ar y Llwyfan ochr yn ochr â’r bandiau mawr cydnabyddedig.

 

“Mae’n braf iawn gallu gwneud hyn gan ei fod yn bwysig rhoi’r profiad o berfformio ar un o lwyfannau mawr Cymru i grwpiau sydd wedi datblygu’n aruthrol dros y flwyddyn ddiwethaf.  Ond mae lle hefyd, wrth gwrs, i fandiau mwya’r sîn, gan gynnwys grwpiau fel Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog, Al Lewis Band a llawer mwy.”

 

Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

 

Mae nifer o’r rheiny sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni’n chwarae ar Lwyfan y Maes gan roi cyfle i’r gynulleidfa fwynhau peth o’r cynnyrch arbennig sydd wedi’i ryddhau yn y Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf, felly peidiwch â cholli Mellt, Y Cledrau, Bob Delyn, Serol Serol ac Yr Eira yn ystod yr wythnos.

 

Cofiwch hefyd am gystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B a BBC Radio Cymru, sy’n cael ei chynnal nos Fercher.  Eleni bydd Elis Derby, Anorac, Wigwam, Miskin, Y Sybs a Carma’n cystadlu am gyfle i chwarae ym Maes B nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod ynghyd â nifer o wobrau eraill.  Bydd enillwyr y llynedd, Alffa, yn perfformio yn syth cyn cychwyn y gystadleuaeth.  Mae’r safon yn arbennig o uchel eto eleni, felly dewch draw i gefnogi rhai o’n bandiau ifanc gorau.

 

Ychwanegodd Betsan Powys, Golygydd BBC Radio Cymru, sy’n noddi’r llwyfan eleni, “Wrth edrych ymlaen at Eisteddfod Caerdydd, mae Radio Cymru unwaith eto wrth galon cerddoriaeth wych Cymru ac yn falch i fod yn llais i’r talentau sy’n ymddangos ar y llwyfan eleni.

 

“Mae ein taith Haf o Hud yn dod i ben gyda Llwyfan y Maes Radio Cymru a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.”

 

Mae’r amserlen Llwyfan y Maes i gyd ar gael yma.