Gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth yn Eryri

18/09/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd dros 100 o bobl o bob cwr o’r wlad yn cymryd rhan mewn digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth i wirfoddolwyr ar ddiwedd y mis, o dan arweiniad yr elusen gadwraeth leol Cymdeithas Eryri.

Bydd pobl o bob oedran a phrofiad yn dod i stad Craflwyn ger Beddgelert i gymryd rhan mewn llu o weithgareddau dwys i wirfoddolwyr dros ddau ddiwrnod y digwyddiad. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys ymdrechion i reoli rhywogaethau o blanhigion ymledol ar lethrau Nantgwynant, cyfle i’r teulu gymryd rhan mewn glanhau glannau’r afon Dwyryd a helfa sbwriel ar yr Wyddfa gyda thîm o fynyddwyr profiadol.

 

Mae’r digwyddiad wedi denu gwirfoddolwyr o bob cwr o’r wlad, yn cynnwys rhai o Lundain. Meddai Marcus Risdell, Llywydd Clwb Mynydda’r Rockhoppers o Lundain: “Y llynedd cynigiodd un o’n haelodau ein bod yn cymryd rhan mewn penwythnos o wirfoddoli er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i’n hoff fynyddoedd yn Eryri. Er ein bod fel arfer yn cyfrannu rhoddion elusennol roeddem yn teimlo y dylem hefyd wneud rhywbeth ymarferol, felly dyma ni’n gwirfoddoli ar benwythnos MAD.”

 

Ymysg y sawl sy’n cymryd rhan mae pobl leol, yn cynnwys tîm o staff Cwmni First Hydro. Meddai Ana Gaete, Arweinydd Tîm Gorsaf Bŵer Dinorwig: “Mae’n rhaid fy mod yn wallgof, ond rydw i wir yn edrych ymlaen ato fo!”

 

Fel rhan o raglen y penwythnos mae barbeciw mawr i bawb sy’n cymryd rhan a sesiwn liwgar gan y canwr gwerin lleol, Gwilym Bowen Rhys, ymysg eraill.

 

Cydweithredu


Canlyniad cydweithrediad unigryw o gyrff cenedlaethol a lleol a busnesau’n dod ynghyd i helpu i wneud gwahaniaeth positif i amgylchedd hoff Eryri yw digwyddiad penwythnos MAD. Ymysg y prif gyrff sy’n cymryd rhan mae: yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Coed Cadw a Chadw Cymru’n Daclus.

 

Meddai John Harold, Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri: “Mae Cymdeithas Eryri’n fwy gweithgar yn ei 50fed blwyddyn nac erioed o’r blaen a heb gymorth y cannoedd o wirfoddolwyr sydd wedi cyfrannu dros y blynyddoedd, efallai y byddai rhinweddau arbennig Eryri - ei hafonydd, cynefinoedd mynydd bregus a threftadaeth ddiwylliannol - yn edrych yn wahanol iawn heddiw.”

 

Ychwanegodd: “Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i sicrhau cyfraniad gwirfoddolwyr ac aelodau o bob cwr o’r wlad i gymryd rhan yn ein gwaith yn y Parc Cenedlaethol, a dim ond un enghraifft o sut yr ydym yn gobeithio gwneud hynny yw’r digwyddiad hwn.”

 

Bydd penwythnos MAD  yn digwydd ar ddydd Gwener 29 a dydd Sadwrn 30 Medi 2017, gan gychwyn yng Nghraflwyn, Beddgelert. Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu i nodi eich dymuniad i gymryd rhan yn un o’r gorchwylion ymarferol, cysylltwch â claire@snowdonia-society.org.uk ffôn: 01286 685498 neu ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru