Gwirfoddolwyr o Lanberis yn ennill Gwobr Glanhau eich Cymuned

15/05/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o wirfoddolwyr o bentref Llanberis yng Ngwynedd wedi dod i’r brig gan ennill gwobr Glanhau eich Cymuned trwy wledydd Prydain.

Mae’r gystadleuaeth ar-lein yn cael ei redeg gan Robert Scott Ltd, un o gynhyrchwyr a chyflenwyr cynnyrch glanhau mwyaf Prydain.

 

Pentref Taclus Llanberis ydi’r grŵp dan sylw a fydd yn derbyn diwrnod o gymorth glanhau gan y cwmni a gwerth £500 o offer.

 

Meddai Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych i weld grŵp lleol yn cael ei gydnabod am ei ymdrechion. Mae’r grŵp wedi bod yn weithredol am rhai blynyddoedd bellach, ac mae’r hyn sydd wedi’i gyflawni yn nodedig. Yn ogystal â chodi sbwriel, mae’r grŵp hefyd wedi bod yn helpu o fewn elfennau eraill o lanhau o fewn y gymuned, megis adrodd achosion o dipio anghyfreithlon, gwellhau biniau sbwriel a darpariaeth arwyddion.”

 

Dywedodd Patricia Pitts, un o drigolion Llanberis a sefydlydd y grŵp: “Mae pobl leol yn gefnogol iawn o’r prosiect i wella’r pentref, sydd yn hwb enfawr i’n balchder cymunedol yma yn Llanberis. Rydym yn mynd allan i hel sbwriel ar fore dydd Sul ac yn aml rydym yn gweld rhywbeth sydd angen sylw ac yn gadael i’r Cyngor neu fusnesau lleol wybod, sydd yn ffordd o wella amgylchedd ein cymuned.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffiths, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Dim ond hyn a hyn y gall Trefi Taclus ei wneud i wella cymunedau. Ei brif lwyddiant yw galluogi unigolion brwdfrydig i wireddu eu dymuniadau i wneud gwahaniaeth. Mae llwyddiant grŵp Pentref Taclus Llanberis yn enghraifft ardderchog o falchder cymuned a chynllun awdurdod lleol yn cyd-weithio i godi safonau.”

 

Llanberis wedi elwa

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Kevin Morris Jones, sy’n cynrychioli Llanberis ar Gyngor Gwynedd: “Llongyfarchiadau i Bentrefi Taclus Llanberis ar ennill y wobr genedlaethol yma. Mae Llanberis wedi elwa oherwydd eu hymdrechion mewn cyfnod byr o amser, ac mae’n wych i weld sut mae ein balchder ac ysbryd cymunedol yma yn Llanberis wedi gwneud gwahaniaeth.”