Gwersylloedd yr Urdd dan eu sang

Pobl ifanc a theuluoedd wedi bod yn heidio i wersylloedd yr Urdd dros yr haf.

Arfordir prydferth Ceredigion, llynnoedd a mynyddoedd ardal Meirionnydd neu brysurdeb y brifddinas – beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, mae plant, pobl ifanc a theuluoedd wedi bod yn heidio i wersylloedd yr Urdd dros yr haf. 


Mae’r gwersylloedd yn Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd i gyd wedi bod dan eu sang gyda dros 15,000 o wersyllwyr yn mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau – o sgïo i hwylio ac o wylio sioeau i gerdded afon. 


Mis Mehefin eleni oedd y Mehefin prysuraf erioed i wersylloedd Glan-llyn a Chaerdydd tra bod Llangrannog wedi torri ei record drwy fwydo 900 o blant un amser cinio!


Dywedodd Huw Antur, Cyfarwyddwr Gwersyll Glan-llyn,


“Rydym yn hynod o falch o fedru adrodd bod tymor yr haf wedi bod yn llwyddiant mawr i’r tri gwersyll eleni. Mae’n bleser cael croesawu cynifer o blant a phobl ifanc Cymru i fwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored a thrwy hynny hefyd gyfrannu at yr economi yn lleol drwy ddenu ymwelwyr i’r ardal a chyflogi pobl leol.”


Mae’r gwersylloedd yn cynnig profiadau anhygoel i blant a phobl ifanc, boed hynny ar gyrsiau a gwyliau preswyl neu am ddiwrnod o antur. Roedd rhai o’r cyrsiau mwyaf poblogaidd eleni yn cynnwys JOIO Haf a Gwyliau Teulu yn Llangrannog; Gwersyll Haf Anturdd a Chlwb Anturdd yng Nglan-llyn; a Gŵyl Pres-Hwyl a'r Gwersyll Haf yng Nghaerdydd.


Yn ôl Tim Edwards, Cyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd, 


“Rydym yn gyson yn datblygu ein darpariaeth er mwyn ceisio cynnig rhywbeth i bob oed ac am y tro cyntaf eleni, trefnwyd Gŵyl Hwyl Uwchradd sef noson yn y Gwersyll yng Nghaerdydd i rai ym mlynyddoedd 7 ac 8.”


Ychwanegodd Lowri Jones, Cyfarwyddwr Gwersyll Llangrannog,


“Rhwng y tri gwersyll, rydym wedi croesawu dros 44,000 o wersyllwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a gyda chyfnod yr haf yn dirwyn i ben, mae’n gyfle gwych i edrych yn ôl ar lwyddiant y misoedd diwethaf ac i ddiolch i’r holl staff am eu gwaith.”

 

Ond prin yw’r amser am hoe wedi’r holl brysurdeb. Mae’r staff yn y tri gwersyll wrthi’n paratoi at groesawu gwersyllwyr tymor yr hydref ac mae’r datblygiadau’n parhau gyda Weiren Zip ar y ffordd i Langrannog a 6 hyfforddai newydd ar fin cychwyn ar flwyddyn o hyfforddiant a hwyl yng Nglan-llyn.