Gwenno yn ennill albwm y flwyddyn

Gwenno sy’n ennill Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2015.  Cyhoeddwyd hyn mewn seremoni arbennig yng Nghaffi Maes B y prynhawn ma.  Daeth yr albwm i’r brig ar ôl trafodaeth ar Faes yr Eisteddfod. 

 

Roedd rheithgor o unigolion sy’n ymwneud gyda’r diwydiant cerdd yma yng Nghymru wedi trafod cynnyrch y flwyddyn, gyda’r gystadleuaeth yn gryf iawn. Roedd yr artistiaid a gyrhaeddodd y rhestr fer wedi cael blwyddyn lwyddiannus tu hwnt, gyda 9 Bach wedi ennill gwobrau a Candelas hefyd wedi cael blwyddyn a hanner. 

 

Y Rhestr fer

 

9 Bach – Tincian (Real World) 

Al Lewis – Heulwen o Hiraeth (Al Lewis) 

Candelas – Bodoli’n Ddistaw (I-Kaching) 

Datblygu – Erbyn Hyn (Ankst Music) 

Fernhill – Amser  

Gwenno - Y Dydd Olaf (Peski) 

Yws Gwynedd - Codi/\Cysgu  

Geraint Jarman - Dwyn yr Hogyn Nol (Ankst) 

Plu – Holl Anifeiliaid y Goedwig (Sain) 

R Seiliog - In HZ (Turnstyle) 

 

Dywedodd un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan, “Mae’n braf iawn gweld cymaint o amrywiaeth ar restr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni, ac mae’n restr eithaf gwahanol i’r llynedd.  Mae wedi bod yn flwyddyn dda o ran cynnyrch eleni, ac mae’r amrywiaeth ar y rhestr fer yn adlewyrchu hynny.  Cydiodd amryw o’r albymau yn nychymyg y rheithgor, a Gwenno ddaeth i’r brig yn ystod y sesiwn feirniadu heddiw.’

 

Sylw i gerddoriaeth

 

Meddai Guto Brychan, “Dyma’r eildro i ni gynnig y wobr, a datblygwyd y syniad gan fod yr Eisteddfod yn awyddus i roi sylw haeddiannol i gerddoriaeth sydd wedi’i recordio neu’i chreu’n ddiweddar.  Mae nifer o wahanol ddisgyblaethau’n cael eu gwobrwyo yn yr Eisteddfod, ac mae gwobrau’n bodoli ar gyfer mathau arbennig o gerddoriaeth, a bwriad y wobr hon yw dathlu pob math o gerddoriaeth sy’n cael ei chreu yn y Gymraeg ar hyn o bryd.  Enillwyd y wobr y llynedd gan The Gentle Good (Gareth Bonello) am ei albwm ‘Y Bardd Anfarwol’.” 

 

Gwenno 

 

Mae Gwenno Saunders yn gynhyrchydd cerddoriaeth, DJ, cyflwynydd radio a chantores o Gaerdydd. Mae hi wedi rhyddhau ei halbwm gyntaf unigol yn ddiweddar, sef 'Y Dydd Olaf', yn dilyn cyfres o EPs llwyddiannus - 'Chwyldro', 'Golau Arall' a 'Fratolish Hiang Perpeshki / Calon Peiriant'. Mae'n siarad Cymraeg a Chernyweg ac mae ei cherddoriaeth yn trosi ei dylanwadau rhyngwladol i mewn i synau electronig lo-fi sy’ wedi’u lapio mewn llais adleisio a churiadau musique concrète. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru