Gwenfair i chwarae rôl mewn datblygiad opera lleol

18/11/2014

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwenfair Hughes o Faenan, Llanrwst

Mae OPRA Cymru newydd gyhoeddi penodiad Gwenfair Hughes o Faenan, Llanrwst, sy’n dechrau'r mis hwn fel Gweinyddwr Cynorthwyol y fenter gymdeithasol o Wynedd. Graddiodd Gwenfair yn ddiweddar mewn Cymraeg ac Astudiaethau Drama o Brifysgol Aberystwyth ac yn falch iawn o gael swydd yn lleol o fewn y celfyddydau gweinyddol.

 

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weithio i OPRA Cymru. Mi fyddai’n dysgu ystod eang o sgiliau mewn rheoli cwmni theatr, yn ogystal â chael cyfle i hyrwyddo’r iaith Gymraeg.” Meddai Gwenfair am ei phenodiad diweddar.

 

Mae’r cwmni ar hyn o bryd yn gwneud cais am gyllid ar gyfer ei chweched daith genedlaethol o Gymru yn 2015 ac wrthi’n trafod dyddiadau ar gyfer perfformiadau mewn lleoliadau ar draws y wlad.

 

Ychwanegodd Gwenfair, “Mae’n gyfnod cyffrous i OPRA Cymru: mae llawer o ddiddordeb yng ngwaith y cwmni, o leoliadau perfformio ac ysgolion. Mae’n amlwg bydd ‘na ddigon i’w wneud”

 

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig Patrick Young yn cadarnhau bod gweithgarwch y cwmni yn cynhyrchu llawer o ddiddordeb cyhoeddus. “Gyda’r llwyth-gwaith yn cynyddu, bu’n rhaid inni ddod o hyd i fwy o ofod ar gyfer ein swyddfa, felly rydym yn ddiolchgar iawn i’r capel yn Llan Ffestiniog am gael defnyddio festri’r capel yn ystod yr wythnos.”

 

Sefydlwyd OPRA Cymru gan y pâr priod Patrick a Sioned Young yn 2008, i hyrwyddo opera yn ardaloedd gwledig Cymru. Mae’r cwmni hefyd yn awyddus i hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg, ac i ddarparu llwyfan i berfformwyr talentog Cymreig. Yn y gorffennol, mae wedi arddangos cantorion poblogaidd megis Gwawr Edward, Elgan Llŷr Thomas, a Sion Goronwy, yn ogystal â rhoi cyfleoedd i wynebau disglair yr Eisteddfod fel  Eleri Owen Edwards, a Trebor Lloyd Evans.

 

Eglurodd Patrick Young, “Rydym yn ffodus i gael Gwenfair yn gweithio i ni. Ond dim ond y dechrau yw hyn: gyda chefnogaeth Cyngor y Celfyddydau Cymru a Chyngor Gwynedd, mi fyddwn ni’n cynyddu ein gweithgarwch, ac yn cynllunio i greu nifer o swyddi parhaol yn yr ardal. Mae llawer o bobol dalentog yma, ac mae gennym waith cyffrous iddynt i wneud.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net?