Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

03/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

Wrth i’r hawliau iaith newydd gael eu cyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru,  dywedodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod gwendidau yn parhau, ac fod angen i’r Llywodraeth sicrhau fod pobl yn ymwybodol ac yn cymryd mantais o’u hawliau newydd.

 

Dywedodd Manon Elin, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod  angen i’r hawliau hyn fod yn fwy eglur, meddai, ‘Mae'r rheoliadau hyn ymhell o fod yr hawliau clir a dealladwy rydyn ni wedi galw amdanyn nhw. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o'n pryderon. Mae nifer o wendidau’n dal yno: bydd rhaid mynd i’r afael â nhw wrth i’r broses symud yn ei blaen. Does dim digon o gefnogaeth statudol ar gyfer cyrff sydd am weithio’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg er enghraifft, ac mae diffyg symud cyrff ymlaen o ran cynllunio’r gweithlu. 

 

Mae yna ddiffygion hefyd yn y modd y maent yn helpu cyrff i normaleiddio’r iaith, yn ol y Mudiad. 

Meddai Manon Elin, "Yn sicr, dydyn nhw ddim wedi gwneud digon i helpu cyrff symud ymlaen i normaleiddio’r iaith, nac i sicrhau mai’r Gymraeg yw’r ddarpariaeth ddiofyn yn hytrach na rhywbeth ychwanegol. Rydyn ni’n gobeithio bydd gwleidyddion a’r Comisiynydd yn gweithio’n galed, gyda’i gilydd, er mwyn sicrhau bod y gyfundrefn newydd yn gweithio. "

 

Ychwanegodd, ‘Mae Mesur y Gymraeg wedi addo hawliau i bobl defnyddio, dysgu, gweld a chlywed y Gymraeg, felly mae dyletswydd ar i’r Llywodraeth a’r Comisiynydd nawr i sicrhau bod pobl yn ymwybodol ac yn cymryd mantais o’u hawliau newydd.”  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net