Gweithwyr cymdeithasol o Gymru ar y ffordd i'r Weriniaeth Tsiec

14/11/2017

Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd dau Weithiwr Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion eu dewis i gynrychioli Gwledydd Prydain mewn wythnos o hyfforddiant yn Horažd'ovice yn y Weriniaeth Tsiec.

Caiff "Perygl Un Stori" ei ariannu gan Erasmus+, sy'n cyfuno storïau, y cyfryngau, addysg fyd-eang a dinasyddiaeth weithredol er mwyn grymuso hyfforddwyr, addysgwyr a gweithwyr ieuenctid i addysgu pobl ifanc ar faterion megis seiberfwlio, iaith casineb ac aflonyddu ar-lein.

 

Dywedodd Elen James, Pennaeth Ymgysylltu Ieuenctid ac Addysg Barhaus, "Rydym yn hynod o falch o Rebeca Davies a Guto Crompton. Roedd 270 o bobl wedi gwneud cais am 24 lle. Dyrannwyd 2 ar gyfer y DU a’r ddau le wedi'u neilltuo i staff Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Mae hwn yn gyfle hyfforddi rhagorol iddynt, trwy roi gwybodaeth a’u hannog i feddwl am esblygiad y cyfryngau a chanlyniad hyn ar ffurfio stereoteipiau a rhagfarn. Dymunwn y gorau iddynt ym Mhrag!'

 

Bydd Rebeca Davies a Guto Crompton yn ymuno â 22 o Weithwyr Ieuenctid eraill o Giprys, Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Groeg, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia, Sbaen a Thwrci. Bydd yr wythnos yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Amgylcheddol PROUD, oddeutu 120km o Prag, rhwng 19 a 26 Tachwedd 2017.

 

Dysgu technegau newydd

 

Dywedodd Rebeca Davies, Gweithiwr Ieuenctid Ysgolion, "Rwy’n edrych ymlaen i ymweld â Prag, a chyfarfod gweithiwyr ieuenctid eraill ar draws y byd. Bydd yn gyfle gwych i ddysgu dulliau a thechnegau newydd i annog a grymuso pobl ifanc yn ôl yma yng Ngheredigion."

 

Dywedodd Guto Crompton, Gweithiwr Ieuenctid Ysgolion, "Rwy'n edrych ymlaen at ddysgu mwy am ddulliau Gwaith Ieuenctid ac agweddau gwahanol. Rwyf hefyd yn awyddus i ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth ynghylch addysg, dinasyddiaeth a democratiaeth."

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Dysgu, Plant a Phartneriaeth Pobl Ifanc: “Fel Cyngor, rydym yn hynod falch o waith y Gwasanaeth Ieuenctid i bobl ifanc ein sir. Bydd hyn yn brofiad pwysig a gwerth chweil i Rebeca a Guto gan gynrychioli Ceredigion a Cymru, ac rydym yn dymuno’r gorau iddynt ar eu taith.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru