Gweithgareddau ar y gweill yng Ngheredigion i ddathlu Diwrnod Shwmae Su'mae

13/10/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Diwrnod Shwmae Su’mae ddydd Gwener yma ac mae prosiect y Cardi Iaith yng Ngheredigion wedi trefnu gweithgareddau a digwyddiadau amrywiol i ddathlu Diwrnod Shwmae Su'mae mewn ysgolion ar draws Ceredigion.

Yn ystod y dydd, y bwriad yw cynnal llu o weithgareddau yn cynnwys gemau, cwisiau a chystadlaethau ar gyfer disgyblion ysgol a theuluoedd.

 

Dywedodd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor: "Mae’r iaith Gymraeg yn hynod o bwysig i ni yng Ngheredigion. Mae gennym staff gweithgar ac ymroddedig sy'n siarad Cymraeg ar draws gwasanaethau'r Cyngor ac rydym am annog pobl i gysylltu â ni yn Gymraeg a defnyddio'r gwasanaethau Cymraeg hynny. Felly beth am ddechrau ein sgwrs, heddiw a phob dydd arall gyda Shwmae. Rhowch gynnig arni!"

 

Cymraeg gwaith


 
Bydd dros 90 o staff Cyngor Sir Ceredigion sy’n astudio ar raglen Cymraeg Gwaith y Cyngor eleni yn cael y cyfle i gystadlu mewn cwis am Gymru a’r Gymraeg i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae.

 

Dilynwch Cardi Iaith ar Facebook am y diweddaraf drwy gydol y dydd.