Gweithgareddau Ar-lein Gwŷl Amgueddfeydd Cymru yng Ngwynedd

21/10/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i'ch helpu i fwynhau #HannerTymorHanesyddol yn ystod wythnos olaf mis Hydref, gydag ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed.

Y flwyddyn yma mae Amgueddfa ac Oriel Storiel, Bangor yn gwahodd teuluoedd ac artistiaid i archwilio thema masgiau a phwy ydym ni drwy addurno masgiau wyneb adref ar gyfer arddangosfa ar-lein. Bydd modd i deuluoedd rannu eu cynnydd wrth wneud y masgiau ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

 
Mae gwisgo masgiau'n rhan o draddodiad Calan Gaeaf, er ein bod ar hyn o bryd yn gorchuddio'n wynebau i warchod ein gilydd ac i gadw at ofynion cyfreithiol.
 
Wedi’u cwblhau, bydd y masgiau’n cael eu cynnwys mewn arddangosfa arbennig ar-lein yn ogystal a masgiau wedi’u creu gan artistiaid proffesiynol. Ar ôl yr arddangosfa bydd Storiel yn gwerthu masgiau'r Artistiaid ar y we er budd elusen ddigartrefedd Gwynedd GISDA.
 
Meddai Lyndsey Thomas, Rheolwr Cefnogi a Datblygu GISDA: “Hoffai GISDA ddiolch yn fawr iawn i Storiel am godi arian i gefnogi ein gwaith gyda phobl ifanc digartref a bregus yng Ngwynedd. Mae’r cyfnod pandemig wedi bod yn amser anodd iawn i bobl ifanc yn gyffredinol ac yn parhau i fod yn symud ymlaen.
 
“Mae’r canran o bobl ifanc sydd yn ddi-waith wedi cynyddu’n sylweddol a'r grŵp yma sydd wedi cael ei daro fwyaf. Rydym yn credu fod gwaith creadigol yn fuddiol iawn i iechyd meddwl person felly mi fydd ein Academi Cyfleon hefyd yn cymryd rhan yn y gweithgaredd.”

 

Cymryd rhan


                                                
I gymryd rhan, anfonwch e-bost at storiel@gwynedd.llyw.cymru a fydd wedyn yn anfon masg i chi ei addurno (rhaid cadw at gyfyngiadau cwarantin Covid-19).
 
Bydd modd i chi ailddefnyddio'r pecyn i ddychwelyd eich masg am ddim. Cofiwch gynnwys eich enw gyda'r masg os ydych eisiau i Storiel ei gynnwys gyda'ch gwaith celf.
 
Ariennir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cynhelir o 24 Hydref - 1 Tachwedd eleni gyda gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed. Mae manylion llawn am y gweithgareddau Gŵyl Amgueddfeydd Cymru i'w cael ar wefan yr Ŵyl: www.museums.wales