Y Gweinidog dros y Gymraeg yn twyllo pobl, yn ôl mudiad iaith

30/10/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau Great Western Railway.

Ar 31ain Hydref llynedd, cyflwynodd Comisiynydd y Gymraeg adroddiad Safonau i Lywodraeth Cymru sy'n galluogi'r Gweinidog i gyflwyno Safonau'r Gymraeg yn y maes i'r Cynulliad eu pasio. Fodd bynnag, mae'r Gweinidog Alun Davies wedi awgrymu nad yw'n bwriadu symud ymlaen gyda phasio Safonau, heblaw am rai yn y maes iechyd, tan ar ôl cwblhau ei gynlluniau i newid yr holl broses y gall cymryd rhai blynyddoedd.

 

Dywedodd Heledd Llwyd, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith: "Pe byddai'n dymuno, gallai Alun Davies wneud rhywbeth go iawn am hyn yn lle dim ond lleisio barn yn gyhoeddus am y peth. Mae fe'n gallu gosod Safonau ar GWR a chwmnïau trên eraill nawr er mwyn sicrhau gwasanaethau Cymraeg; fe sydd wedi dewis peidio gweithredu'r pwerau sydd gyda fe. Mae adroddiad y Comisiynydd am drenau sy'n caniatáu pasio Safonau drwy'r Cynulliad wedi bod yn eistedd ar ei ddesg ers mis Hydref llynedd. Ond, eto, dyw e heb weithredu - mae'n ceisio twyllo pobl."

 

Gwastraffu amser

 

Ychwanegodd Heledd Llwyd, ‘Felly, yn lle gweithredu, mae Alun Davies yn gwastraffu amser ar ei syniad ffôl i wanhau rheoleiddio a chael gwared â'r Comisiynydd. Rhaid rhoi ei gynlluniau presennol yn y bin, ac ymestyn hawliau ieithyddol i'r sector breifat - rhywbeth y gallai fe wneud nawr yn achos cwmnïau trên."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru