Gweilch y pysgod yn deor deirgwaith yng nghoedwig Hafren

05/07/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae cywion gweilch y pysgod wedi deor yn eu nyth yng nghoedwig Hafren ger Llanidloes, Powys.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru sydd yn ngofal y safle, yn cadw llygad ar hynt a helynt y tri chyw.

 

Dros y ddwy flynedd diwethaf mae pum cyw wedi cael eu magu’n llwyddiannus yn y nyth, ac fe fydd staff yn parhau i gofnodi ymddygiad bridio’r adar, a chadw llygad ar sut mae pethau’n datblygu. 

 

Dywedodd Steve Cresswell Reolwr Adnoddau Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae bywyd gwyllt yn rhan bwysig o’n hamgylchedd, treftadaeth a’n diwylliant yng Nghymru. 

 

“Rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr fod y bywyd gwyllt gwerthfawr ac amrywiol yng Nghoedwig Hafren yn cael ei warchod."

 

“Rydym mor falch fod gweilch y pysgod wedi dychwelyd eto eleni, sy’n dangos fod ein hamgylchedd naturiol gwych yn medru cynnal rhywogaeth eiconig fel gwalch y pysgod.”

 

Nid yw’r bridio wedi bod i gyd yn ddidrafferth eleni pan adawodd y fenyw ei set gyntaf o wyau pan ymddangosodd gwryw arall, a wthiodd  y gwryw oedd wedi bod yn bridio yn Hafren am y ddwy flynedd diwethaf allan o’r nyth.

 

Fodd bynnag, fe fridiodd y gwryw newydd gyda’r fenyw a chyn pen dim roedd hi’n ôl ar wyau.  Mae yna guddfan gwylio fach ar y safle, ond ni all ymwelwyr fynd o fewn 400 metr i’r nyth er mwyn sicrhau fod yr adar yn cael llonydd.

 

Dychwelyd

 

Yn y cyfamser, mae gweilch y pysgod wedi dychwelyd i Ganolfan Gweilch y Pysgod  Dyfi, ger Machynlleth,  ac maent wedi cenhedlu dau gyw. Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn sy’n edrych ar ôl y safle, ac mae ganddynt gamerâu byw a gwirfoddolwyr yno i roi gwybodaeth bellach i bobl am yr adar ysglyfaethus prin hyn, sy’n dod yma bob blwyddyn.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru