Gwefan newydd sy'n hyrwyddo gweithgareddau anturus

22/03/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I gydfynd gyda Phenwythnos Mawr o Antur a gynhelir ar benwythnos cyntaf mis Ebrill, mae gwefan newydd wedi ei lansio sy’n rhestru’r holl ffyrdd posib o fod yn rhan o’r antur.

Mae anturwyr yn cael eu hannog drwy’r wefan i roi eu lluniau a’u profiadau ar-lein a rhoi syniadau i eraill am wyliau.  Mae detholiad cyfnewidiol o rai o’r lluniau gorau o’r cyfryngau cymdeithasol mewn oriel fyw GwladGwlad ar crosesocymru.com.  Mae’n bosib symud o un llun i’r llall, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am leoliadau a chynnyrch, gan wahodd ymwelwyr i ddod i wybod mwy am anturiaethau yng Nghymru.   

 

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:  “Ein nod gyda’r Penwythnos Mawr o Antur oedd rhoi ffocws i Flwyddyn Antur y diwydiant twristiaeth i ddathlu yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig fel cyrchfan antur a rhoi’r cyfle i ymwelwyr a phobl leol i roi cynnig ar weithgareddau newydd.   Cymru fydd yr atyniad mawr ar 2-3 Ebrill, mae cynnwrf mawr ac mae cymaint o bethau’n digwydd.  Dyma’r amser i feddwl pa antur a gewch yn ystod y Penwythnos Mawr o Antur.” 

 

Dywedodd Maria Leijerstam, Llysgennad Blwyddyn Antur 2016:  “Mae Cymru’n wlad berffaith ar gyfer anturiaethau, a gyda chynifer o gyrchfannau antur yma, mae rhywbeth i bawb.  Fel rhan o’r Penwythnos Mawr o Antur, mae’r digwyddiad Mini Burn ar Ebrill 2 yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr brofi’r antur chwaraeon cymharol newydd o rasio antur (rhedeg, becio, kayak) yn lleoliad prydferth Parc Gwledig Margam.  Y cyfan sydd angen ydy ichi fod yn anturus, nid oes angen profiad.  Mae plant teirmlwydd oed a rhywun 73 mlwydd oed wedi cystadlu, ac rydym wedi gweld pedair cenhedlaeth o’r un teulu hyd yn oed!  Does unlle gwell i fwynhau chwaraeon antur gyda ffrindiau a theulu mewn lleoliad anhygoel.” 

 

Cyrchfan antur

 

Meddai Cleopatra Browne,  Rheolwr-gyfarwyddwr Celtic Quest Coasteering:  "Rwyf i a’r tîm yn hynod falch o fod yn rhan o hyn, allwn ni ddim aros tan ddechrau Penwythnos Antur Cymru (yr esgus gorau i wisgo gwisg ffansi i neidio i’r môr!).   Rydym yn awyddus i greu cynnwrf am y penwythnos a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan antur o safon fyd-eang.  Nid oes unrhyw ffordd o wneud popeth sydd gan Gymru i’w gynnig mewn un penwythnos.  Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn dod yn gaeth i Anturiaethau Cymru, gan ehangu eu profiadau y tu hwnt i’r penwythnos hwn.” 

 

Dyma ffilm fer i hyrwyddo'r gweithgareddau antur: